การเรียนการสอนออนไลน์

May 2022

Post Views: 0 พฤษภาคมเดือนที่อยู่ในช่วงปิดภาคการศึกาา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ยังจัดหลักสูตรการอบรมให้ผู้สนใจได้เพิ่มทักษะเพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานหลากหลายหลักสูตร จัดหลักสูตรมากถึง 26 หลักสูตร จัดอบรมทั้งแบบออนไซต์ ตามสถานที่ที่กำหนด และแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM Meeting เช่น ในเดือนนี้มีการจัดหลักสูตรให้สำหรับอาจารย์และนักวิจัยชาวต่างชาติ คือหลักสุตร Turnitin for Instructor (English)  และยังจัดหลักสูตรด้าน  การบันทึกการเรียนการสอนห้องเรียนด้วย AverMedia และ OBS ทั้งฟังก์ชั่นการบันทึก การนำเสนอด้วย PowerPoint และ live สดด้วย facebook เหมาะสำหรับอาจารย์ทุกท่านที่สอนแล้วต้องการบันทึกการเรียนการสอน เพิ่มทักษะในการนำเสนอ และการ live ผ่าน facebook ด้วย OBS และ Google Classroom  ด้านห้องสมุดมีหลักสูตร จะมีหลักสูตรการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดด้านต่าง ๆ หลากหลาย เลือกอบรมได้ตามรายละเอียดที่แจ้ง  สนใจลงทะเบียนอบรมได้เลยค่ะ

March 2022

Post Views: 0 เดือนมีนาคม 2565  จะมีหลักสูตรใหม่ให้ผู้สนใจได้เข้าร่วมอบรมกันเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานหลากหลายหลักสูตร จัดหลักสูตรมากถึง 29 หลักสูตร จัดอบรมทั้งแบบออนไซต์ ตามสถานที่ที่กำหนด และแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM Meeting เช่น การบันทึกการเรียนการสอนห้องเรียนด้วย AverMedia และ OBS ทั้งฟังก์ชั่นการบันทึก การนำเสนอด้วย PowerPoint และ live สดด้วย facebook  เหมาะสำหรับอาจารย์ทุกท่านที่สอนแล้วต้องการบันทึกการเรียนการสอน เพิ่มทักษะในการนำเสนอ และการ live ผ่าน facebook ด้วย OBS หลักสูตรการสนับสนุนการเรียนการสอนด้วย Microsoft Team, Google Classroom และ Google Meet ด้านห้องสมุดมีหลักสูตร ค้นอย่างไรให้เจอสารสนเทศรายวิชาจากฐานข้อมูลห้องสมุด เหมาะสำหรับน้อง ๆ นักศึกษาที่ต้องการจะหาหนังสือ สื่อการศึกษาประจำรายวิชา การเขียนอ้างอิงท้ายเล่มด้วยตนเองสำหรับน้องปอตรี น้อง ๆ สนใจลงอบรมได้ค่ะ …

March 2022 Read More »

February 2022

เดือนกุมภาพันธ์ จะมีหลักสูตรใหม่ให้ผู้สนใจได้เข้าร่วมอบรมกัน ทั้งการบันทึกการเรียนการสอนห้องเรียนด้วย AverMedia และ OBS ทั้งฟังก์ช่นการบันทึก การนำเสนอด้วย PowerPoint และ live สดด้วย facebook เหมาะสำหรับอาจารย์ทุกท่านที่สอนแล้วต้องการบันทึกการเรียนการสอน เพิ่มทักษะในการนำเสนอ และการ live ผ่าน facebook ด้วย OBS ค้นอย่างไรให้เจอสารสนเทศรายวิชาจากฐานข้อมูลห้องสมุด เหมาะสำหรับน้อง ๆ นักศึกษาที่ต้องการจะหาหนังสือ สื่อการศึกษาประจำรายวิชา การเขียนอ้างอิงท้ายเล่มด้วยตนเองสำหรับน้องปอตรี น้อง ๆ สนใจลงอบรมได้ค่ะ ผ่าน ZOOM Meeting หลักสูตรชุดสำหรับการจัดทำผลงานวิชาการ

September 2021

Post Views: 0       หลักสูตรการอบรมเดือนกันยายน  2564 จัดหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ และการสนับสนุนการวิจัยและการทำผลงานวิชาการ  เพื่อช่วยให้อาจารย์ บุคลากร  สามารถสอนและประชุมได้อย่างสะดวก  รวมทั้งหมด 17 หลักสูตร ได้แก่ ชุดการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น การใช้งานเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนในห้อง SMART Classroom,  การใช้ Application ZOOM เพือการเรียนการสอนออนไลน์ และ บันทึกหน้าจอการสอนและการถ่ายทอดสดด้วยโปรแกรม OBS Studio เป็นต้น  และเกือบทุกหลักสูตรอบรมผ่าน Application ZOOM เพื่อปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของผู้อบรมและผู้เข้าอบรม       นอกจากนี้ในเดือนกันยายนนี้ ได้จัดหลักสูตรชุด Work Manual Series บางหลักสูตรเนื่องจากหน่วยงานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จะต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เรียบร้อยและเตรียมตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน

december

December2020

Post Views: 0 เดือนท้ายปลายปี 2563 เราจัดหลักสูตรการอบรมและเพิ่มเติมบางหลักสูตร รวม 9 หลักสูตร มีทั้งอบรมแบบ face to face และผ่าน แอฟ zoom นอกจากนั้นเรายังเตรียมหลักสูตรในลักษณะของ Course Series ที่ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดวันอบรมเองได้ รอเดือนมกราคมเป็นต้นไปค่ะ