กลุ่มเพิ่มทักษะสำหรับการเตรียมสหกิจศึกษา

 • กลุ่มเพิ่มทักษะสำหรับการเตรียมสหกิจศึกษา เป็นหลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะที่นอกเหนือจากที่นักศึกษาเรียนในห้องเรียน เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยเพิ่มพูนทักษะการทำงานมากขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่อนักศึกษาและสภานประกอบการด้วย หลักสูตรที่จัดให้ประกอบด้วยหลักสูตรดังนี้ 

ออกแบบง่าย ๆ ดุจมืออาชีพด้วย canva

หัวข้อ

แนะนำ เว็บไซต์ CANVA การออกแบบออนไลน์

สมัครเข้าใช้งาน

รายละเอียดการใช้แม่แบบใน CANVA ที่หลากหลาย

สร้างชิ้นงานใหม่จากแม่แบบ งานนำเสนอผลงาน

ใช้ องค์ประกอบ ในงานออกแบบ

อับโหลดงานจากภายนอก

ใส่ข้อความ

ใส่ฉากหลัง

ใช้ตัวช่วยให้งานโดดเด่น เช่น Pexels, Pixabay,Pixton

ดาวโหลดงาน พร้อมนำไปใช้

การสร้างงานวีดิโอแบบง่าย ๆ

เพิ่มความปัง ด้วยเสียง ภาพเคลื่อนไหว

ดาวโหลดงาน พร้อมเผยแพร่สู่สังคมออนไลน์

การบันทึกวีดิโอการนำเสนออย่างง่าย ๆ

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง
เหมาะกับอาจารย์ พนักงานและนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้การออกแบบออนไลน์แบบง่าย ๆ ไม่ต้องมีโปรแกรมเฉพาะ ไม่ต้องมีความรู้เรื่องการออกแบบก็สามารถออกแบบได้

ระยะเวลาที่ใช้
180 นาที

วิธีการอบรม  
บรรยายและสาธิต แบบ Online ตามห้องอบรมที่กำหนด

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าร่วมอบรม

ไม่จำกัด

สิ่งที่ผู้เข้าจะได้จากคอร์ส
 1. รู้วิธีการใช้งานการลงทะเบียนใช้โปรแกรม CANVA
 2. เรียนรู้เรื่องแม่แบบแล เครื่องมือในการสร้างงาน
 3. สามารถสร้างงาน กราฟิกอย่างง่าย ๆ ในเว็บไซต์

ตัดต่อง่ายแค่ปลายนิ้วด้วย Kine Master

หัวข้อ

แนะนำ Application Kinemaster ดูตัวอย่างงาน

ดาวโหลด Application

สร้างชิ้นงานใหม่สู่สายตาผู้ชม

สไลด์มือถือทำความคุ้ยเคยกับการใช้ Application

ปรับแต่งไฟล์คลิปวีดิโอ ไฟล์ภาพ ด้วยเครื่องมือง่าย ๆ

ใช้เครื่องมือเชื่อมต่อระหว่างคลิปและรูปภาพให้ลื่นไหล

ใส่เสียงเพิ่มความน่าสนใจ

ใส่ตัวอักษรดึงดูดผู้ชม

ใส่ LOGO ให้เป็นที่จดจำ

เพิ่มความปัง ด้วย สติกเกอร์ เอฟเฟกต์

บันทึกเสียงลงในงาน

พร้อมเผยแพร่สู่สังคมออนไลน์

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง
เหมาะกับอาจารย์ พนักงานและนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลาที่ใช้
180 นาที

วิธีการอบรม  
บรรยายและสาธิต แบบ Online ผ่าน ZOOM

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าร่วมอบรม

ผู้เข้าอบรมควรจะต้องมี Smartphone ของตนเองสำหรับการอบรมหลักสูตรนี้ 

สิ่งที่ผู้เข้าจะได้จากคอร์ส
 1. เข้าใจการนำเสนอด้วย Application KinemMaster
 2. สามารถสร้างงานด้วย Application KineMaster
 3. สามารถต่อยอดนำไปพัฒนาชิ้นงานให้มีความซับซ้อน น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
ผูู้ที่ต้องการจะอบรมหลักสูตรชุด Graphic Design คือ เทคนิคการตกแต่งภาพ Retouch & Dicut การออกแบบกราฟิกเบื้องต้น และ ออกแบบและสร้าง Cover Template Design by Yourself จะต้องผ่านอบรมหลักสูตรนี้ก่อนจึงจะสามารถลงทะเบียนอบรม 3 หลักสูตรได้
ยกเว้นมีความรู้และสามารถใช้งานได้อยู่แล้ว

เรียนรู้และทำความเข้าใจกับโปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อการตกแต่งภาพได้ตามต้องการ

หัวข้อ
 
แนะนำเว็บ library.wu.ac.th ช่องทางการติดต่อห้องสมุด
เทคนิคการสืบค้น การกรองผล, การ Print, E-mail, Save
งานวิจัย วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม TDC (Thai Digital Collection)
THAIJO: THAI Journals Online
Google Scholar
EDS Single Search เน้นภาษาไทย
CUIR คลังปัญญาจุฬา
ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital วช.

บริการขอยืมตัวเล่มจากห้องสมุดในเครือข่าย /บริการ Full Text Finder/บริการ Delivery to Home

ตอบข้อซักถาม
 
รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง
เหมาะกับอาจารย์ พนักงานและนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจหลักการออกแบบด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อใช้สำหรับการตกแต่งภาพ

ระยะเวลาที่ใช้
180 นาที

วิธีการอบรม  
บรรยายและสาธิต ผ่าน
Zoom Online Meeting

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าร่วมอบรม

การอบรมหลักสูตรนี้จะใช้หลักการ Please bring your own device for this training ดังนี้

 1. ผู้เข้าอบรมจะต้องใช้อุปกรณ์ของตนเองเท่านั้นในการอบรม
 2. ผู้เข้าอบรมรมจะต้องมีโปรแกรม Adobe Photoshop พร้อมสำหรับการอบรมในอุปกรณ์ของตนเอง

 

สิ่งที่ผู้เข้าจะได้จากคอร์ส
 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจหลักการของการออกแบบ
 2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้  เข้าใจและสามารถใช้งานโปรแกรม Adobe shop ได้เป็นอย่างดี

ผูู้ที่ต้องการจะอบรมหลักสูตรชุด Graphic Design คือ เทคนิคการตกแต่งภาพ Retouch & Dicut จะต้องผ่านอบรมหลักสูตร "เรียนรู้และทำความเข้าใจกับโปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อการตกแต่งภาพได้ตามต้องการ"
ก่อนจึงจะสามารถลงทะเบียนอบรมหลักสูตรนี้ได้ ยกเว้นมีความรู้และสามารถใช้งานได้อยู่แล้ว

เทคนิคการตกแต่งภาพ Retouch & Dicut

                   หัวข้อ
แนะนำเว็บ library.wu.ac.th ช่องทางการติดต่อห้องสมุด
เทคนิคการสืบค้น การกรองผล, การ Print, E-mail, Save
งานวิจัย วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม TDC (Thai Digital Collection)
THAIJO: THAI Journals Online
Google Scholar
EDS Single Search เน้นภาษาไทย
CUIR คลังปัญญาจุฬา
ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital วช.

บริการขอยืมตัวเล่มจากห้องสมุดในเครือข่าย /บริการ Full Text Finder/บริการ Delivery to Home

ตอบข้อซักถาม
รวม
รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง
เหมาะกับอาจารย์ พนักงานและนักศึกษาหรือบุคคลที่สนใจในการออกแบบการ Retouch & Dicut ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

ระยะเวลาที่ใช้
180 นาที

วิธีการอบรม  
บรรยายและสาธิต ผ่าน
Zoom Online Meeting

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าร่วมอบรม

การอบรมหลักสูตรนี้จะใช้หลักการ Please bring your own device for this training ดังนี้

 1. ผู้เข้าอบรมจะต้องใช้อุปกรณ์ของตนเองเท่านั้นในการอบรม
 2. ผู้เข้าอบรมรมจะต้องมีโปรแกรม Adobe Photoshop พร้อมสำหรับการอบรมในอุปกรณ์ของตนเอง
สิ่งที่ผู้เข้าจะได้จากคอร์ส
 1. หลักการออกแบบเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
 2. สามารถตกแต่งภาพในลักษณะของ Retouch & Dicut ได้ด้วย โปรแกรม Adobe Photoshop

ผูู้ที่ต้องการจะอบรมหลักสูตรชุด Graphic Design คือ การออกแบบกราฟิกเบื้องต้น จะต้องผ่านอบรมหลักสูตร "เรียนรู้และทำความเข้าใจกับโปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อการตกแต่งภาพได้ตามต้องการ"
ก่อนจึงจะสามารถลงทะเบียนอบรมหลักสูตรนี้ได้ ยกเว้นมีความรู้และสามารถใช้งานได้อยู่แล้ว

การออกแบบกราฟิกเบื้องต้น

graphics design
หัวข้อ
แนะนำเว็บ library.wu.ac.th ช่องทางการติดต่อห้องสมุด
เทคนิคการสืบค้น การกรองผล, การ Print, E-mail, Save
งานวิจัย วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม TDC (Thai Digital Collection)
THAIJO: THAI Journals Online
Google Scholar
EDS Single Search เน้นภาษาไทย
CUIR คลังปัญญาจุฬา
ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital วช.

บริการขอยืมตัวเล่มจากห้องสมุดในเครือข่าย /บริการ Full Text Finder/บริการ Delivery to Home

ตอบข้อซักถาม
รวม
ราละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง

เหมาะกับอาจารย์ พนักงานและนักศึกษาหรือบุคคลที่สนใจในการออกแบบงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

ระยะเวลาที่ใช้
180 นาที

วิธีการอบรม  
บรรยายและสาธิต ผ่าน
Zoom Online Meeting

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าร่วมอบรม

การอบรมหลักสูตรนี้จะใช้หลักการ Please bring your own device for this training ดังนี้

 1. ผู้เข้าอบรมจะต้องใช้อุปกรณ์ของตนเองเท่านั้นในการอบรม
 2. ผู้เข้าอบรมรมจะต้องมีโปรแกรม Adobe Photoshop พร้อมสำหรับการอบรมในอุปกรณ์ของตนเอง

 

สิ่งที่ผู้เข้าจะได้จากคอร์ส
 1. หลักการออกแบบเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
 2. สามารถตกแต่งภาพลักษณะต่าง ๆ ได้ด้วย โปรแกรม Adobe Photoshop

ผูู้ที่ต้องการจะอบรมหลักสูตรชุด Graphic Design คือ การออกแบบกราฟิกเบื้องต้น จะต้องผ่านอบรมหลักสูตร "เรียนรู้และทำความเข้าใจกับโปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อการตกแต่งภาพได้ตามต้องการ"
ก่อนจึงจะสามารถลงทะเบียนอบรมหลักสูตรนี้ได้ ยกเว้นมีความรู้และสามารถใช้งานได้อยู่แล้ว

ออกแบบและสร้าง Cover Template Design by Yourself

หัวข้อ
แนะนำโปรแกรม Endnote วิธีการลงโปรแกรม
แนะนำการลงรายการบรรณานุกรมเบื้องต้น รูปแบบบรรณานุกรมแบบต่างๆ
สาธิตการลงรายการในโปรแกรมโดยการพิมพ์
สาธิตการลงรายการโดยการ import
การจัดกลุ่มข้อมูล group, smart group การตั้งค่า อธิบายความแตกต่าง
การนำข้อมูลไปใช้ใน word
การปรับแต่งข้อมูล การตั้งค่าใน word การจัดรูปแบบ
ตอบข้อซักถาม
ราละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง
เหมาะกับอาจารย์ พนักงานและนักศึกษาหรือบุคคลที่สนใจในการออกแบบด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

ระยะเวลาที่ใช้
180 นาที

วิธีการอบรม  
บรรยายและสาธิต แบบ Online ผ่าน ZOOM

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าร่วมอบรม

การอบรมหลักสูตรนี้จะใช้หลักการ Please bring your own device for this training ดังนี้

 1. ผู้เข้าอบรมจะต้องใช้อุปกรณ์ของตนเองเท่านั้นในการอบรม
 2. ผู้เข้าอบรมรมจะต้องมีโปรแกรม Adobe Photoshop พร้อมสำหรับการอบรมในอุปกรณ์ของตนเอง 
สิ่งที่ผู้เข้าจะได้จากคอร์ส
 1. หลักการออกแบบเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
 2. สามารถออกแบบหน้าปกเอกสารด้วย โปรแกรม Adobe Photoshop ด้วยตัวเองได้

นำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายด้วย Excel

excel
หัวข้อ

ทำความรู้จักกับโปรแกรม Excel

ประเภทของ Cell และ Data

การกำหนดรูปแบบตามเงื่อนไข หรือ Conditional Formatting

เรียนรู้เกี่ยวกับสูตร หรือ Formular ได้แก่ ประเภทของสูตร แถบสูตร formular bar และแถบสถานะ Customize Status Bar

การอ้างอิงตำแหน่งเซลล์ หรือ Reference

กราฟประเภทต่าง ๆ

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง
เหมาะกับอาจารย์ พนักงานและนักศึกษาที่สนใจเพิ่มทักษะการใช้งานโปรแกรมให้มีความขำนาญมากยิ่งขึ้น
วิธีการอบรม 

บรรยายและสาธิต แบบ Onsite ตามห้องอบรมที่กำหนด

ระยะเวลาที่ใช้ 

180 นาที

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าร่วมอบรม

ผู้เข้าอบรมอาจจะมีคำถามหรือเนื้อหาที่ต้องการทราบ สอบถามได้ระหว่างอบรม

สิ่งที่ผู้เข้าจะได้จากคอร์ส
 1. ใช้งานโปรแกรมในส่วนของการใช้สูตรต่าง ๆ
 2. การจัดทำกราฟประเภทต่าง ๆ 

เจาะลึกการใช้สกิลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย EXCEL

หัวข้อ

การสร้างโปรแกรมตารางคำนวณ (Spreadsheet)

แนะนำส่วนประกอบของโปรแกรม ข้อมูลและรูปแบบของข้อมูล การจัดรูปแบบของตาราง

การใช้สูตรที่มีในโปรแกรมเช่นสูตรคณิตศาสตร์และสถิติ

การสร้างสูตรโดยผู้ใช้

การเชื่อมโยงสูตร

การสร้างกราฟ

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง
เหมาะกับอาจารย์ พนักงานและนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการใช้โปรแกรมระดับลึก

ระยะเวลาที่ใช้

180 นาที

วิธีการอบรม  
บรรยายและสาธิต แบบ Onsite ตามห้องอบรมที่กำหนด

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าร่วมอบรม

ผู้เข้าอบรมอาจจะมีคำถามหรือเนื้อหาที่ต้องการทราบ สอบถามได้ระหว่างอบรม

สิ่งที่ผู้เข้าจะได้จากคอร์ส
 1. ใช้งานโปรแกรมในส่วนของการใช้สูตรต่าง ๆ
 2. การจัดทำกราฟประเภทต่าง ๆ

ค้น google อย่างไรให้โดน

หัวข้อ

แนะนำตัวดำเนินการ

เทคนิคการใช้คำ

สูตรการค้น

ค้นหารูปภาพ

การใช้งาน Google Scholar

ราละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง
เหมาะกับอาจารย์ พนักงานและนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการสืบค้นข้อมูลจาก google เพื่อให้ได้สารสนเทศตรงกับความต้องการมากที่สุด

ระยะเวลาที่ใช้
90 นาที

วิธีการอบรม  
บรรยายและสาธิต แบบ Online ผ่าน ZOOM

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าร่วมอบรม

สิ่งที่ผู้เข้าจะได้จากคอร์ส
 1. ผู้ใช้ได้รู้หลักการและ เคล็ดลับในการค้นข้อมูลจาก Google
 2. ผู้ใช้จะได้ผลการสืบค้นที่ตรงใจมากขึ้น
 3. ผู้ใช้สามารถหาข้อมูลได้ ใช้ข้อมูลเป็นจาก Google Scholar