คณะเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีประทับใจห้อง Smart Classroom

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีโอกาศต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เข้าศึกษาดูงานในห้องเรียน Smart Classroom จำนวน 4 ท่านประกอบด้วย ดร.ปรีดา บุญศิลป์ กรรมการผู้จัดการ ฯ นายเฉลิมพันธ์ ยศสมบัติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี นางสาวปรัศมน ภาภัทรมนตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางสาวอุทุมพร สุภัคกุล  หัวหน้าแผนกแนะแนวและห้องสมุด ซึ่งศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาโดยรักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นายธรณิศ หาญใจ และนางสาวนริสา บัวเชย หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ได้นำเยี่ยมชมห้องเรียน Studio Classroom ห้อง 5209 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ซึ่งห้องเรียนดังกล่าวเป็นห้องเรียนในรูปแบบห้องถ่ายทำรายการเสมือนด้วยเทคโนโลยี 3D Virtual Studio รองรับการเรียนการสอนในรูปแบบและเนื้อหาการปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์ และเป็นห้องผลิตสื่อการเรียนการสอนของฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ภายในห้องเรียนมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ผลิตสื่อการสอนแบบ 3D Virtual Studio ที่สามารถถ่ายทำรายการในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น ถ่ายวีดิทัศน์สร้างบทเรียนออนไลน์ การถ่ายทอดสด การถ่ายทำแบบตัดฉากหลังและแสดงผลออกมาในรูปแบบ 3D ซึ่งทำให้รายการที่ผลิตมีความสาวยงาม น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีมีแสดงความชื่นชมเทคโนโลยีที่ใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอน และได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีในการเยี่ยมชมครั้งนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.