ขอเชิญผู้สนใจร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

ขอเชิญผู้สนใจร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile โดยมี ฐานข้อมูลประกอบด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 19,200 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาวิชาอื่นๆ
ระยะเวลาเปิดทดลอง: ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 30 กันยายน 2562

ทดลองใช้งานได้ที่

URL : http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=AONE

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.