ต้อนรับคณะครูพันธ์ุใหม่ “Next Gen Teacher Seed Camp”

เมื่อวันนี้ 2 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย คุณพิชัยยุทธ สุวิทยารัตน์ คุณอาภรณ์ ไชยสุวรรณ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรณสารต้อนรับคณะครูอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการเพาะกล้าพันธุ์ใหม่ในใจครู “Next Gen Teacher Seed Camp” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.