เรื่องเล่าจากระเบียงบรรณ

พื้นที่นี้เป็นแหล่งรวบรวมคลิปวีดิโอจากผลงานของฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา

from : งานผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน : CLM TIPS

ติดตามผลงานอื่น ๆ ที่หลากหลายได้ที่ : https://www.youtube.com/user/PhotoandVideoClmwu/videos

FROM : งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ : อนุรักษ์ คงคิด
FROM : งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ : ธนชัย คำสมาน