Basic Smart Classroom

คุณลักษณะห้องเรียน Basic Smart Classroom

เพื่อรองรับการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาโดยคุณลักษณะห้องเรียน  มีระบบบันทึกการเรียนการสอน มีระบบนำเสนองานของอาจารย์และนักศึกษา มีระบบซอฟต์แวร์ ในการดำเนินการเรียนการสอน รองรับ Formative Assessment เพื่อการประเมินผลในชั้นเรียน รองรับการจัดการเรียนรู้แบบTeam-Based Learning

 

ระบบบันทึกการเรียนการสอนในห้องเรียน

ระบบบันทึกด้วย OBS

บันทึกโดย Softwear OBS ณ อาคารเรียนรวม 6   โปรแกรม OBS หรือ Open Broadcaster Software เป็นโปรแกรม Open-Source สำหรับใช้ในการบันทึกวีดีทัศน์การเรียนการสอน และถ่ายทอดสด (Live Stream) ผ่านทางแฟลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Facebook, YouTube เป็นต้น ใช้ได้ฟรีทั้งระบบปฏิบัติการ Windows Mac และ Linux อาจารย์สามารถเลือกบันทึกในช่วงเวลาที่การเรียนการสอนและนำไฟล์ที่ได้ในรูปแบบ MP 4 หรือรูปแบบอื่น ๆ เพื่อนำไปเผยแพร่ในใน WU e – Learning หรือแฟลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวนการเรียนการสอนที่ผ่านมาได้

ระบบบันทึกด้วย USB

บันทึกโดยใช้ USB มีระบบบันทึกการเรียนการสอนด้วยตนเองด้วย Avermedia เฉพาะที่อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและอาคารเรียนรวม 1, 3, 5, 7 อุปกรณ์ AverMedia เครื่องบันทึกสัญญาณการเรียนการสอนผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย Hard Disk Recorder รุ่น C285 บันทึกกการสอนลงในอุปกรณ์ USB/Hard disk  เพียงต่อสัญญาณจากกล้อง, เครื่องเล่นวิดีโอ, Set top box หรือ พีซี ที่มีสัญญาณ HDMI/YUV output เข้ากับ C285 ก็บันทึกได้ทันที ความละเอียดระดับ Full HD 1080P สั่งงานได้จากปุ่มกดหน้าเครื่อง, รีโมท IR เปิดเล่นไฟล์ที่บันทึกไว้ได้ในตัว สามารถตัดต่อไฟล์ได้ในตัวเป็นอุปกรณ์พื้นฐาน ที่ติดตั้งในทุกห้องเรียนที่ทำการเรียนการสอน ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับนำไปใช้ในห้องประชุมเพื่อ บันทึกการประชุม บรรยาย, บันทึกการนำเสนอ, บันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ เก็บเป็นสื่อการเรียนการสอน, บันทึกรายการทีวี โดยมีช่องต่อไมคโครโฟน อัดเสียงผู้สอน ผู้บรรยาย หรือ ผู้สอน ลงไปได้ทันที บันทึกได้ยาวนานต่อเนื่องสูงสุดถึง 14 ชม

แนะนำการใช้อุปกรณ์ในห้องเรียน Basic Smart Classroom