มุม Projection

มุมโปรเจ็คชั่น Projection corner เป็นพื้นที่บริการหนึ่งของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ดูแลบริหารการจัดการโดยฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษา เพื่อรองรับการใช้งานประชุม Present งาน และ Discuss ของกลุ่มนักศึกษา ที่ต้องการใช้สื่อประกอบการอภิปราย บรรยาย มีโสตทัศนูปกรณ์รองรับการใช้สื่อดิจิทัลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเปิดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ DVD/VCD/CD คอมพิวเตอร์ Desktop สำหรับเปิดไฟล์ข้อมูล พร้อมซอฟต์แวร์ทันสมัยในการท่องอินเตอร์เน็ตในการเข้าถึงข้อมูลจาก Browser ต่างๆ มีจอ LCD เชื่อมต่อสัญญาณกับระบบเครื่องเสียงที่ทันสมัย ทำให้เป็นมุมยอดนิยม Top hit อีกมุมของกลุ่มนักศึกษาที่ต้องการเปิดฉายหนังร่วมกับกลุ่มเพื่อน หรือเชื่อมต่อกับระบบประชุม Online ในการเรียนผ่านหน้าจอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงรอยต่อ เปิดเทอมเรียนออนไลน์ และเรียน Onsite จากที่บ้าน ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กลุ่มนักศึกษาก็จะมาเชื่อมระบบสัญญาณกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวนั่งเรียนในพื้นที่แห่งนี้ นับว่าเป็นการบริการ Workspace อีกรูปแบบหนึ่งของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา Hits: 23Santat Sarakบรรณารักษ์Read More →