ด้วยตัวผู้เรียนมีความไฝ่รู้เรื่องสุขภาพ ใส่ใจเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพอยู่แล้ว จึงมีความสนใจบทเรียนอาหารสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อดูแลตัวเองในอนาคต และดูแลคนใกล้ชิดในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุให้ดูแล และถึงแม้ไม่ใช่ผู้สูงอายุ การใส่ใจในอาหารการกิน จะช่วยเรื่องการป้องกันการเกิดโรคในวันข้างหน้าได้ ปัจจุบัน ไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คาดว่ามีหลายคน มีผู้สูงอายุอยู่ในความดูแล สิ่งสำคัญสำหรับผู้สูงอายุ คืออาหาร ผู้สูงอายุควรได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารที่ให้พลังงานมากเกินไป เช่น อาหารทอด ขนมหวาน ผลไม้ที่มีรสหวาน ผู้สูงอายุมักไม่ค่อยรับประทานอาหาร เลือกทานแต่ของที่เคี้ยวง่าย มีอาการเบื่ออาหาร ทานอาหารได้น้อยลง ทำให้ร่างกายขาดวิตามินและเกลือแร่ ผู้สูงอายุควรระวังเรื่องโรคอ้วน ที่ส่งผลให้เกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ไขมันอุดตัน ผู้สูงอายุจึงต้องรักษาน้ำหนักตัวให้คงที่  ความต้องการสารอาหารของผู้สูงอายุ จะเป็นอาหารประเภทโปรตีน ได้แก่ ปลาทู ไข่ ถ้าผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวควรรับประทานแต่ไข่ขาว ถ้าผู้สูงอายุรับประทานโปรตีนมากเกินไป ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่ม ส่งผลให้ไตทำงานหนักในการขับสารยูเรีย สารอาหารแต่ละประเภทสำหรับผู้สูงอายุ ไขมัน ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ความต้องการไขมันในผู้สูงอายุลดลง เนื่องจากความต้องการพลังงานลดลง นอกจากนี้ ไขมันยังเป็นตัวนำหรือตัวละลายวิตามินในไขมันด้วย ได้แก่Read More →