ห้องสมุดในอนาคต

         ทุกคนคิดว่าในอนาคตห้องสมุดยังจำเป็นกันอยู่ไหมนะ?        เมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กันอย่างมากมาย รวมไปถึงห้องสมุดจึงนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในห้องสมุดด้วย ทำให้ห้องสมุดกลายเป็นห้องสมุดสมัยใหม่และมีความทันสมัยและก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามามีบทบาทในห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น       ยิ่งในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ชัดว่า การที่เราได้ข้อมูลสารสนเทศนั้นง่าย เพื่อแค่ใช้ปลายนิ้วจิ้มหน้าจอ นั่นเป็นคำถามว่า ในอนาคตห้องสมุดเรายังคงจำเป็นอยู่ไหม ซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ebook…

อ่านต่อ