การออกแบบกราฟิกเบื้องต้น Graphic Design

คำว่า “กราฟิก” มาจากภาษากรีก 2 คำ คือ Graphikos กับ Graphein Graphikos หมายถึง การเขียนภาพทั้งที่เป็นภาพสีและภาพขาวดำ Graphein หมายถึง การเขียนตัวหนังสือและการใช้เส้นในการสื่อสาร ดังนั้น “Graphic” จึงหมายถึง การเขียนทั้งภาพสีและภาพขาวดำ ตลอดจนการเขียนตัวหนังสือและการใช้เส้นเพื่อสื่อความหมาย ในความหมายที่ไปในทางของงานด้านการออกแบบ กราฟิก หมายถึง วัสดุต่างๆ ที่ประกอบด้วยภาพถ่าย…

อ่านต่อ