“ทุ่นกักเก็บขยะลอยน้ำ ช่วยกักเก็บขยะลอยน้ำในทะเล โดยขยะจะไม่หลุดลอยออกนอกทุ่นตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ รองรับขยะได้สูงสุดถึง 700 กิโลกรัม” การลดปริมาณขยะก่อนออกสู่ท้องทะเล ในปัจจุบัน ทั่วโลกกำลังประสบปัญหากับปริมาณขยะที่มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ ขยะเหล่านั้นก็ยังไหลลงทะเลอย่างต่อเนื่อง  หลาย ๆ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้หันมาให้ความสนใจในการสร้างทุ่นกักขยะ  ได้แก่ “ต้นแบบทุ่นกักขยะลอยน้ำ” (SCG – DMCR Litter Trap) ซึ่งเป็นนวัตกรรม เพื่อลดปัญหาขยะในทะเล ซึ่ง เอสซีจีร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช) ได้พัฒนา “ต้นแบบทุ่นกักขยะลอยน้ำ” (SCG – DMCR Litter Trap) โดยธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้นำท่อ PE100 คุณภาพสูงของเอสซีจี ที่เหลือใช้จากการทดสอบขึ้นรูป ซึ่งคุณสมบัติแข็งแรงคงทนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาพัฒนาเป็นอุปกรณ์ติดทุ่นกักขยะลอยน้ำของ ทช. จุดเด่นของทุ่นดักเก็บขยะลอยน้ำ มีตะแกรงฝาเปิด-ปิด ป้องกันขยะไหลย้อนออกจากทุ่น มีตาข่ายรอง ป้องกันการหลุดลอยของขยะจากอิทธิพลน้ำขึ้นน้ำลง ทุ่นลอยน้ำRead More →

การจัดการขยะที่ถูกวิธีดีต่อเราและดีต่อโลก คิดก่อนซื้อ ซื้อให้น้อย ใช้อย่างพอดี ปฏิเสธสิ่งไม่จำเป็น 8R เป็นวิธีการที่จะช่วย ให้โลกของเราน่าอยู่ น่าอาศัย และ ช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก  หากเราสามารถนำหลัก 8R มาใช้ในการจัดการขยะในชีวิตโดยการลดการบริโภคตั้งแต่ต้นทาง การใช้ข้าวของเครื่องใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุด ไม่บริโภคเกินจำเป็น ลองมาทำความรู้จักกับหลักการจัดการขยะซึ่งประกอบด้วย  Rethink, Refuse, Reuse, Reduce, Repair, Regift, Recycle, Recover  WULibrary Challenge การจัดการขยะด้วยหลัก 8R Rethink   “คิดแล้วคิดอีก คิดให้ดีก่อนซื้อ” ลองถามตัวเราเองก่อนว่า สิ่งของที่เราจะซื้อ จำเป็นขนาดไหน เราต้องการจริง ๆ หรือไม่   เราซื้อแล้วคุ้มค่าหรือเปล่า เราจะได้ใช้จริง ๆ ไม่ใช่นำมากองไว้  รวมทั้งของอาหารต่าง ๆ  ถ้าเราซื้อมากินแล้วกินไม่หมด มันก็จะกลายเป็นขยะอาหารเหลือทิ้ง ที่สร้างปัญหาให้กับโลกเราได้เช่นกัน  ซึ่งหากรู้จักคิดก่อนซื้อ ก็จะช่วยลดการการใช้พลังงานในการกำจัดขยะ ลดการผลิตใหม่Read More →

วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือวัสดุสีเขียว คือ วัสดุหรือสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าวัสดุที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของวัสดุหรือสินค้านั้นRead More →

มาสร้างโลกของเราให้น่าอยู่ น่าอาศัย  ช่วยกันลดขยะให้เป็นศูนย์ หรือ สร้างขยะให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นด้วยหลัก 7R Reduce  Reuse  Recycle  Refuse Refill Repair และ Return  เมื่อเราเข้าใจอย่างถ่องแท้และยึดหลักการจัดการขยะแบบ 7R  ได้แล้ว อย่าลืมส่งต่อความรู้และหลักปฏิบัติให้กับสมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และ เพื่อนร่วมโลก เพื่อสร้างสังคม ที่ปลอดขยะและสร้างโลกที่น่าอยู่ น่าอาศัย  ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในโลกของเราให้คงอยู่แบบยั่งยืนตลอดไป 7R ลดขยะได้ง่าย ๆ เริ่มได้ที่ตัวเรา “7R ปลูกฝังแนวคิดลดขยะ เพื่อชีวิตแบบ Zer0 Waste”                 ขยะ  ขยะ  ขยะ  เชื่อว่าในทุก ๆ วัน  เราต้องสร้างขยะให้แก่โลกนี้นอน จากการดำเนินชีวิตประจำวันของ ไม่ว่าจะ แกงถุง  ซื้อสินค้าออนไลน์ ย่อมทำให้เกิดขยะมากขึ้นแน่นอน  เราอาจจะคุ้นชินกับหลัก 3R   ซึ่งได้แก่ Read More →