การสร้างวีดีโอเราจะเริ่มอย่างไรดีอย่างแรกสิ่งที่ต้องเตรียมคือ content กับ teamwork ทั้งหลักสูตรและทีมงานจะต้องทำงานประสานกันเป็นหนึ่งเดียวใน Thaimooc จะมีหลักสูตรโครงสร้างรายวิชาและบทต่างๆที่จะสอนเมื่อได้แล้วจะมาเขียนแผนความรู้เพื่อย่อยออกไปจะใช้เวลาเรียนกี่นาทีรวมถึงการวัดประมวลผล ขั้นตอนที่สองทีมงานและผู้สอนต้องประชุมกำหนดงานร่วมกันว่าใช้อุปกรณ์อะไรบ้างซึ่งทีงานจะมีหลายส่วนทั้งงานด้านกราฟฟิกทีมมีเดียและทีม content เนื้อหารายวิชาทีมผู้สอนควรมีความชำนาญการเคยสอนออไลย์มาแล้ว ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre Production) การกำหนดทรัพยากรการผลิตวิดิทัศน์ สื่อวิดิทัศน์ เสียง ตัวอักษร ฝังกราฟฟิก ภาพและสัญลักษณ์ สื่อวีดีโอที่ใช้คือแนะนำรายวิชาการเสนอเนื้อหาสื่อวิดิทัศน์ควรออกแบบจากง่ายไปหายากเรียงลำดับต่อเนื่องกันแต่ละสัปดาห์เราสามารถทำภาพวิดิทัศน์มาทำไห้ช้าลงหรือเร็วขึ้นได้หรือจะแบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อเพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้ วีดีโอแนะนำรายวิชาควรมีความยาว 1-2 นาที 1 การจัดการวีดีโอด้วยสื่อประสม 3 รูปแบบดังต่อไปนี้ ผู้สอนนำเสนอเนื้อหาเองโดยถ่ายทำทั้งในและนอกสถานที่ ผู้สอนนำเสนอเนื้อหาโดยใช้กราฟฟิกแอนนิเมชั่นต่างๆในการนำเสนอรูปแบบวีดีโอที่นำเสนอ 2 บอกรายละเอียดของการเรียนเนื้อหาและวัตถุประสงค์ในการเรียนรวมถึงความรู้หรือสิ่งที่ได้รับเมื่อเรียนจบเนื้อหานี้ วีดีโอการนำเสนอเนื้อหาไม่เคยเกิน 5-10 นาที 1 รูปแบบการถ่ายทำขึ้นอยู่กับผู้สอนและวัคถุประสงค์ในการนำเสนอเนื้อหา 2 เนื้อหามีความสอดคล้องกับหัวข้อและเนื้อหา 3 เนื้อหามีความครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 4 รูปแบบของวีดีโอนำเสนอสามารถทำได้ 3 ประเภทหลักๆคือ วีดีโอบรรยายโดยผู้สอนมีภาพและเสียงพร้อมๆกัน วีดีโอพร้อมคำบรรยายด้านล่าง วีดีโอที่นำเสนอรูปแบบคำอภิปราย 5 แต่ละบทควรเริ่มต้นด้วยการนำเข้าสู่เนื้อหา ก่อนเข้าสู่บทเรียนRead More →