การเขียน Content เล่าเรื่องต่างๆ ให้น่าสนใจจะต้องมีภาพประกอบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ซึ่งเราจำเป็นต้องมีภาพให้คัดเลือกก่อน หรือเขียนเนื้อหาแล้วค่อยหาภาพที่สอดคล้องกับเนื้อหา? อันไหน ยาก ง่ายกว่ากัน? จากประสบการณ์นักเล่าเรื่องในอดีต มักจะตั้งหัวข้อไว้ก่อนคร่าวๆ แล้วค่อยไปค้นหาภาพประกอบจากแหล่งข้อมูลต่างๆ อย่างเช่น การเขียนเรื่องการใช้บัตรนักศึกษาสแกนผ่านประตูอัตโนมัติศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา Visits: 29Santat Sarakบรรณารักษ์Read More →

รวบเว็บไซต์ดาวน์โหลดภาพฟรี ไอคอน ภาพถ่าย เวกเตอร์ ภาพพื้นหลัง เป็นต้น สำหรับนักทำคอนเทนต์ ฟรี ไม่มีลิขสิทธิ์Read More →