สารคดี คือ การนำเสนอชุดข้อมูลที่เป็นความจริงที่เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วในอดีต สารคดีที่เป็นความจริง ต้องเป็นความจริงในเชิงประจักษ์ หมายถึง เป็นชุดข้อมูลที่มีการพิสูจน์แล้ว ได้รับการทดสอบแล้วว่าเป็นความจริงที่เกิดขึ้นRead More →

ฺBlog

แนะนำ 15 tips สำหรับคนอยากเขียนบล็อกให้น่าติดตามและน่าสนใจ เพื่อให้การสร้างสรรค์งานเขียนนั้นมีความน่าสนใจและดึงดูดการอ่านมากขึ้นRead More →