Categories 5ส

กวาดบ้านกันเถิดจะเกิดผล

การกวาดบ้านคือการทำความสะอาดบ้านเรือนของเราให้น่าอยู่ ในวันหนึ่ง เราอยู่ในศูนย์บรรณสาร ฯ เกิน 8 ชั่วโมง การกวาดบ้านร่วมกันคือการทำบุญเพื่อให้เกิดศิริมงคลกับตัวเองและหน่วยงาน 5 ส คือผลพลอยได้อย่างหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลในทางตรงกับวิถีการทำงานของเรา แต่ถ้าให้สมบูรณ์ต้องมีงานบุญประกอบด้วย แล้วมากวาดบ้านกันอีกนะ Views: 93Thoranid Harnchaiหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลายประเภท รวมทั้ง animation สำหรับเด็ก ๆ ด้วย

อ่านต่อ