เนื่องด้วยในปัจจุบันนี้เทคโนโลยี Software และ Application ต่างๆเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและนำมาใช้ได้โดยง่ายเสมือนของใช้ในชีวิตประจำวันชิ้นหนึ่ง เทคโนโลด้านกราฟฟิกและตกแต่งภาพก็เช่นเดียวกัน Software และ Application ต่างๆได้พัฒนาออกมาอย่างกว้างขวางทั้งในรูปแบบของ Free Ware และ ลิขสิทธิ์แต่การที่จะใช้งานให้เกิดประสิทธิ์ภาพสูงสุดนั้นก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีที่นำมาใช้ และที่สำคัญงานทุกชิ้นหรือภาพแต่ละภาพที่จะนำมาตกแต่งนั้นควรที่จะมีการหาข้อมูลและวาง Concept ให้ชัดเจนก่อนเริ่มทำงานดังเช่นในงานตกแต่งภาพนั้นจะเห็นว่ามีมากมายหลายประเภท เช่น ภาพสินค้า ภาพโฆษณา ภาพข่าว ภาพสารคดี และอื่นๆ ซึ่งหากตกแต่งภาพออกมาได้ตาม Concept ที่วางไว้ก็จะทำให้ภาพนั้นๆมีประสิทธิ์ภาพและมีพลังในการสื่อสารออกไปยิ่งขึ้น Visits: 4นาวิน เนาวพงศ์Read More →