Microsoft Word : รวมคีย์ลัดง่าย ๆ สายพิมพ์งาน

เรียนอะไร MICROSOFT-MICROSOFT002-2021

เพื่ออะไร

 • พิมพ์งานบน Microsoft Word ให้คล่องขึ้น
 • เรียนรู้เทคนิค และคำสั่งต่าง ๆ บน Microsoft Word

ได้อะไร

 • พิมพ์คู่มือ พิมพ์งาน สะดวก รวดเร็วขึ้น
 • จัดวางรูปแบบงานที่พิมพ์ได้สวยงาม

คีย์ลัด บนวินโดวส์ ช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ช่วยให้การทำงานสะดวกขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องยกมือจากแป้นพิมพ์ไปจับเมาส์ หรือพิมพ์งานโดยไม่มีเมาส์นั่นเอง แค่จำคีย์ลัดบนแป้นพิมพ์ได้ การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป มีคีย์ลัดอะไรบ้าง

ชุดคำสั่ง Ctrl

 • Ctrl + A = เลือกทั้งหมด
 • Ctrl + B = ทำตัวอักษรที่เลือกเป็นตัวหนา
 • Ctrl + C = คัดลอก
 • Ctrl + D= กำหนดรูปแบบอักษร
 • Ctrl + E = จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง
 • Ctrl + F = เปิดกล่องค้นหา
 • Ctrl + G = ไปที่
 • Ctrl + H = แทนที่ข้อความ
 • Ctrl + I = ทำตัวอักษรที่เลือกเป็นตัวเอียง
 • Ctrl + J = จัดข้อความกระจายชิดขอบด้านซ้ายและด้านขวา
 • Ctrl + K = แทรกไฮเปอร์ลิงค์
 • Ctrl + L = จัดข้อความให้อยู่ชิดซ้าย
 • Ctrl + M = เพิ่มระยะเยื้อง
 • Ctrl + N = สร้างเอกสารใหม่
 • Ctrl + O = เปิดเอกสาร
 • Ctrl + P = พิมพ์เอกสาร
 • Ctrl + Q = ตั้งค่าย่อหน้าใหม่
 • Ctrl + R = จัดข้อความให้อยู่ชิดขวา
 • Ctrl + S = บันทึกเอกสาร
 • Ctrl + T = ตั้งระยะแท็บ
 • Ctrl + U = ขีดเส้นใต้ข้อความ
 • Ctrl + V = วาง
 • Ctrl + W = ปิดเอกสาร
 • Ctrl + X = ตัดหรือย้ายข้อความที่เลือก
 • Ctrl + Y = ทำซ้ำ
 • Ctrl + Z = เลิกทำ
 • Ctrl + End = ไปยังจุดสิ้นสุดเอกสาร
 • Ctrl + Tab = แทรกอักขระแท็บ
 • Ctrl + Home = ไปยังจุดเริ่มต้นเอกสาร
 • Ctrl + Enter = ขึ้นบรรทัดใหม่ในหน้ากระดาษใหม่
 • Ctrl + Shift + D = ขีดเส้นใต้แบบสองเส้น
 • Ctrl + Shift + F = เปิดหน้าตั้งค่า Font
 • Ctrl + Shift + F12 = เปิดดู print preview
 • F12 = บันทึกงานแบบ save as

ชุดคำสั่ง Alt

 • Alt + H = เปิดแท็บหน้าแรก
 • Alt + M = เปิดแท็บการส่งจดหมาย
 • Alt + N = เปิดแท็บแทรก (Insert)
 • Alt + P = เปิดแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ
 • Alt + R = เปิดแท็บมุมมอง
 • Alt + S = เปิดแท็บอ้างอิง
 • Alt + R + S = เลือกการสะกดและไวยากรณ์
 • Alt + R + C = แทรกความคิดเห็นในหน้าต่างงานตรวจทาน
 • Alt + ⬅ = ย้อนกลับไปหนึ่งหน้า
 • Alt + ➡ = ไปข้างหน้าหนึ่งหน้า
 • Alt + PrtSc = จับภาพหน้าจอ
 • Alt + Ctrl + D = แทรกการอ้างอิงท้ายเรื่อง
 • Alt + Ctrl + F = แทรกคำอธิบายไว้ด้านล่าง
 • Alt + Ctrl + I = ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์
 • Alt + Ctrl + O = สลับไปยังมุมมองเค้าร่าง
 • Alt + Ctrl + N = สลับไปยังมุมมองแบบร่าง
 • Alt + Ctrl + P = ดูมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์
 • Alt + Ctrl + S = แยกหน้าต่างเอกสาร
 • Alt + Ctrl + Z = สลับไปมาระหว่างสี่ตำแหน่งล่าสุดที่ได้ทำการแก้ไข
 • Alt + Shift + A = ขยายหรือยุบข้อความหรือหัวเรื่องทั้งหมด
 • Alt + Shift + D = แทรกวันเดือนปีปัจจุบัน
 • Alt + Shift + G = นับตัวอักษรทั้งหมดในเอกสาร
 • Alt + Shift + I = ทำข้อมูลอ้างอิง
 • Alt + Shift + L = แสดงบรรทัดแรกของข้อความหรือข้อความทั้งหมด
 • Alt + Shift + N = แสดงหัวเรื่องทั้งหมดจนถึงหัวเรื่อง N (N แทนตัวเลข)
 • Alt + Shift + O = สร้างตารางข้อมูล
 • Alt + Shift + T = แทรกเวลาปัจจุบันลงในเอกสาร
 • Alt + Shift + X = ทำเครื่องหมายรายการดัชนี
 • Alt + Shift + 1 = แสดงหัวเรื่องทั้งหมดที่มีสไตล์หัวเรื่องเป็น 1

ชุดคำสั่งอื่น ๆ

 • Shift + F8 = ลดขนาดของส่วนที่เลือก
 • Shift + F7 = Thesaurus
 • PrtScr = จับภาพหน้าจอ
 • Esc = ยกเลิก
 • F8 + ⬅ หรือ ➡ = เลือกคลุมคำหรือประโยค

คำสั่งพิมพ์ลัดช่วยให้เราใช้งาน Microsoft Word ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ความจริงแล้วคำสั่งพิมพ์ลัดเหล่านี้มีมากมายแต่รวบรวมเอาเท่าที่เห็นว่าอำนวยความสะดวกและใช้บ่อยมีประโยชน์กับการพิมพ์งานเบื้องต้น ปุ่มบนคีย์บอร์ดมีประโยชน์มากมาย หากเราสามารถจำคีย์ลัดเหล่านี้ได้ จะทำให้ลดขั้นตอนการทำงานบนคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ ได้ เห็นได้ชัดว่าง่ายและไวกว่าการคลิกเมาส์ จำเฉพาะอันที่เราต้องใช้งานบ่อย ๆ หากใช้งานจนคล่องแล้วจะรู้สึกได้ถึงความสะดวกมากขึ้นอย่างแน่นอน

ไมโครซอฟท์ เวิร์ด (โปรแกรมประมวลผลคำเพื่องานเอกสาร) | Microsoft Word | Thai MOOC Directory

ที่มา: MICROSOFT-MICROSOFT002-2021

Views: 17648

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

You May Also Like