บทเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจของ Thai Mooc อีกรายวิชาคือ การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะช่วยให้ทุกท่านได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง รายวิชานี้ แบ่งเนื้อหาเป็น 5 บท ประกอบด้วย  บทที่ 1 ภาพรวมของสื่อสังคมออนไลน์  บทที่ 2 รู้จักสื่อสังคมออนไลน์  บทที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์  บทที่ 4 การกระทำความผิดบนสื่อสังคมออนไลน์  และบทที่ 5 การรู้เท่าทันสื่อ
วันนี้จะขอสรุปเนื้อหาโดยรวม เชิญติดตามกันได้เลยค่ะ

ภาพรวมของสื่อสังคมออนไลน์ เป็นอย่างไร

สื่อสังคมออนไลน์ ( Social Media ) หมายถึง สื่อข้อมูล สารสนเทศ ภาพ มัลติมีเดีย หรือสื่อดิจิทัล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ช่องทางการติดต่อแบบสามารถโต้ตอบหรือแบ่งปันสื่อร่วมกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้บุคคลทั่วไปสามารถสื่อสาร นำเสนอ แบ่งปันและเผยแพร่ข้อมูลออกสู่สาธารณะ โดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โน๊ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ทำให้เกิดเครื่อข่ายสังคมขึ้นจากการติดต่อร่วมกันของบุคลลทั่วโลก

สื่อโซเชียลหรือสื่อออนไลน์ มีอยู่ด้วยกัน 2 ส่วน

1)   ตัวเนื้อหาหรือตัว Content จะปรากฎเป็นพวกภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือเป็นแอพพลิเคชั่น
2)   ช่องทางในการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของบุคคลในสังคมยุคนี้เป็นอย่างมาก สื่อสังคมออนไลน์เองก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง

สื่อสังคมออนไลน์มีความสำคัญอย่างไรบ้างกับชีวิตประจำวัน

  • สมัยก่อนเราจะไปดูหนังเราต้องเดินไปซื้อตั๋วแต่สมัยนี้เราสามารถที่จะมีทางเลือกได้หลายทางเราจะไปซื้อตั๋วเหมือนเดิม ซื้อตั๋วออนไลน์ หรือจะดูผ่านอินเทอร์เน็ตก็ยังได้
  • วิทยุเราไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องวิทยุ เราสามารถฟังวิทยุออนไลน์โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
  • หนังสือพิมพ์ก็เช่นกัน เราไม่จำเป็นจะต้องเดินไปซื้อหนังสือพิมพ์ ทุกเช้าเราสามารถเข้าไปดูเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ที่ใดก็ได้
  • การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนก็นำสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย Content และสื่อช่องทางทางอินเทอร์เน็ตมาปรับใช้ในการเรียนการสอน
  • คลังความรู้ต่างๆ จึงรวมอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์
  • วิธีการทำงานเปลี่ยนไปหมดทุกอย่าง
digital composite of hands using notebook with graphics

เราได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์

  • สามารถเข้าไปหาความรู้ในหลายๆ เรื่อง เช่น เรื่องสุขภาพ เรื่องบริการต่างๆ เช่น ในสถานที่ที่เราอยากจะไป เราศึกษาล่วงหน้าว่า ในวันหยุดช่วงนี้ เราอยากจะไปภูเก็ต เราก็เข้าไปค้นข้อมูลแหล่งความรู้ของจังหวัดภูเก็ต เขาสามารถบอกได้ทุกอย่าง
  • สมัยก่อนเราทำบัตรประชาชน ต้องกลับไปทำบัตรที่บ้าน แต่ตอนนี้สามารถทำบัตรที่จังหวัดไหนก็ได้
  • การใช้ระบบธนาคารหรือ e-Banking เราไม่ต้องไปที่ธนาคารแล้ว เราอยู่ที่บ้านก็สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้
  • เราดูหนัง ฟังเพลง สื่อบันเทิง ผ่านช่องทาง YouTube  เป็นต้น

ก่อนจากกันขอฝากจรรยาบรรณการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่จะช่วยให้เราใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ดังนี้ค่ะ

1. ผู้ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตต้องซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม ตั้งหมั่นอยู่บน กฎหมายบ้านเมือง

2. ไม่นำผลงานของผู้อื่น มาเป็นของตน ในกรณีที่ต้องนำมาใช้งานต้องอ้างถึงบุคคล หรือแหล่งที่มาของข้อมูล ที่นำมาใช้

3. พึ่งระลึกเสมอว่าสิ่งที่นำเสนอบนอินเทอร์เน็ต อาจจะมีเด็กหรือผู้ที่ขาดประสบการณ์ เข้ามาดูได้ตลอดเวลา ดังนั้นการนำเสนอข้อมูลควรที่จะเป็นไปในทางที่ดี มีคุณธรรม

4. ไม่ควรใส่ร้ายป้ายสี หรือสิ่งอื่นสิ่งใดอันจะทำให้บุคคลที่สามเกิดความเสียหายได้

5. การใช้คำพูดควรคำนึงถึงบุคคลอื่นๆ อาจจะเข้ามาสืบค้นข้อมูลที่มีหลากหลายจึงควรใช้คำที่สุภาพ

6. ไม่ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ ในการหลอกลวงผู้อื่นให้หลงผิด หลงเชื่อในทางที่ผิด

7. พึงระลึกเสมอว่า การกระทำผิดทางอินเทอร์เน็ต สามารถที่จะติดตามหาบุคคลที่กระทำได้ โดยง่าย

8. การกระทำความผิดทางอินเทอร์เน็ต บางกรณีเป็นอาชญากรรม ที่มีความผิดทางกฎหมาย

9. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย หรือละเมิดผู้อื่น

10. ต้องไม่รบกวน สอดแนม แก้ไข หรือเปิดดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น

11. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร

12. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ

13. ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์

14. ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์

15. ต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมที่เกิดจากการกระทำของท่าน

16. ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ กติกา และมีมารยาท


แล้วพบกันใหม่กับ Thai Mooc ตัวช่วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: รายวิชาการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ / NU – NU014

digital composite of social media graphics with office background

Visits: 1927

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *