ไมโครซอฟท์ เพาเวอร์พอยต์ (โปรแกรมนำเสนอชิ้นงาน)

เป็นรายวิชาที่  Thai MOOC Platform ได้รับความร่วมมือจาก Microsoft  Thailand ร่วมแบ่งปันเนื้อหา Content ที่น่าสนใจ จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงของ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

คำอธิบายรายวิชา การคำนวณและการจัดข้อมูลในตารางได้ถูกต้อง

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 2 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 47 นาที)

เกณฑ์การวัดผล แบบทดสอบหลังเรียนผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ตัวอย่างการสร้างงานนำเสนอสำหรับงานการตลาด

ก่อนนำเสนอ

 • การเตรียมเนื้อหา
 • การใส่ข้อความ
 • การปรับแต่งความสวยงาม
 • เตรียมเอกสารประกอบ

ข้อความไม่ควรเกิน 8 บรรทัด, ใช้ภาพสื่อความหมาย, แทนข้อมูลด้วยกราฟ, ใช้ Animation ในการนำสายตา

ขณะกำลังนำเสนอ

 • การใช้เทคนิคการนำเสนอ
 • การใช้มุมมอง Slide Show

เลือกใช้คำสั้น ๆ ที่ฟังแล้วประทับใจ และง่ายในการจดจำ, อ้างอิงข้อมูลจริงในการแสดงความคิดเห็น

หลังนำเสนอ

 • Call To Action

สรุปข้อมูลทั้งหมด, สรุปสิ่งที่ต้องติดตาม

สิ่งที่ต้องทราบในการนำเสนอ

 • จัดการงานนำเสนอ
 • จัดการสไลด์
 • แทรกและจัดรูปแบบข้อความ รูปร่าง
 • แทรกตารางแผนภูมิ Smart Art และสื่อ แทรกและจัดรูปแบบตาราง
 • การกำหนดภาพเคลื่อนไหวและการนำเสนอ

จัดการงานนำเสนอ

 • การปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์ ต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย และต้นแบบบันทึกย่อ
 • เปลี่ยนตัวเลือกการนำเสนอ และมุมมอง
 • กำหนดค่าการตั้งค่าการพิมพ์สำหรับงานนำเสนอ
 • การกำหนดค่าและการนำเสนอภาพนิ่ง

1. เปิดโปรแกรม PowerPoint เลือกงานนำเสนอเปล่า

2. เลือกมุมมองเค้าร่าง

3. คัดลอกข้อความมาจากโปรแกรม Microsoft Word วางที่หน้าต่างเค้าร่าง

4. เลือกคำสั่งเพิ่มลดระดับรายการ เพื่อปรับเนื้อหา

5. เลือกแถบต้นแบบสไลด์เพื่อปรับรูปแบบฟอนท์ สี ขนาด เทมเพลทของสไลด์

6. แทรกโลโก้ลงบนทุกสไลด์ และแก้ไขสไตล์หัวเรื่องย่อย

7. เลือกแถบเอกสารประกอบคำบรรยายเพื่อเปลี่ยนชื่อเรื่อง วันที่

8. ไปที่คำสั่งพิมพ์เพื่อเลือกรูปแบบเอกสารประกอบการบรรยาย

Views: 44

Comments

comments

You May Also Like