สรุปเนื้อหาบางส่วนจากรายวิชา Thai MCOO : LMS PSU PSU003 อาจารย์ชไมพร อินทร์แก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย นภาพงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เทคนิคถ่ายภาพบุคคลนอกสถานที่

ในการถ่ายภาพบุคคลไม่ว่าจะถ่ายในสถานที่ใดก็ตาม ทั้งนอกสถานที่และในสตูดิโอนั้น สิ่งสำคัญที่ช่างภาพต้องให้ความสำคัญ มีดังนี้

แสง แสงทีเหมาะสม เช่น แสงแรกหรือแสงสุดท้ายของวัน จะทำให้ภาพถ่ายออกมาแล้วดูมีมิติ มีน้ำหนักที่สวยงาม

แสงที่ควรหลีกเลี่ยง คือแสงทีจ้าเกินไป เช่น แสงตอนเทียง หรือตอนบ่ายจัดๆ เพราะจะทำให้ภาพถ่ายเกิดเงา ถ่ายอยาก ต้องหาอุปกรณ์เสริมช่วย หรือมองหาจุดถ่ายภาพที่มีร่มเงา ต้นไม้ ซึ่งแสงที่ส่องกระทบในร่มเงาทำให้มีมิติ ทำให้ภาพดูนิ่มนวล น่าสนใจ

ตัวแบบ นางแบบ/นายแบบ ช่างภาพต้องสามารถหาจุดเด่นและบุคลิกของผู้เป็นแบบให้ได้ เพื่อให้ได้ภาพที่สื่อถึงอารมณ์และสื่อถึ่งความมีเสน่ห์ของแบบ หาจุดเด่นให้เกิดความสมดุลย์ในการจัดท่า เพื่อให้แบบมีความสวยงาม ตามองค์ประกอบ

อุปกรณ์เสริม ในการถ่ายภาพบุคคลนอกสถานที่ อาจจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริม ในการช่วยแก้ปัญหา สถานการณ์ต่างๆ เช่น เลนล์ รีเฟลกซ์ เครื่องวัดแสง แฟลซ ขาตั้งกล้อง

การจัดองค์ประกอบ ช่างภาพควรเลือกการจัดองค์ประกอบ ให้เหมาะสม กับการถ่ายภาพบุคคล นอกสถานที่ เช่นการเลือกใช้ ฉากหน้า (Foreground) ฉากหลัง (Background) การใช้เส้นนำสายตา ทำให้แบบดูหน้าสนใจ เพิ่มจุดเด่นมากขึ้น

Visits: 33

Comments

comments