Google คงไม่มีใครไม่รู้จัก คำว่า Google เพราะการหาข้อมูลปัจจุบันนี้ มีอยู่ใน Google มากที่สุด เป็นแหล่งความรู้ที่ทุกคนหาอ่านได้ง่ายที่สุด และด้วยที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ใหญ่โตมาก ทำให้มีข้อมูลที่ค้นหามีมากเช่นกัน การหาข้อมูลบน Google ถ้าไม่มีเทคนิค ตัวกรอง ตัวดำเนินการแล้ว ผลการสืบค้นจะเป็นขยะเสียเยอะ ผลการสืบค้นจะไม่ตรงกับความต้องการ หรือข้อมูลที่ตรงความต้องการหาได้ยาก ใช้เวลานานกว่าจะได้คำตอบ เทคนิคการค้น Google ในเนื้อหาบทนี้ จะแนะนำเทคนิค ตัวดำเนินการ ให้นักสืบค้นข้อมูลได้คำตอบที่ตรงใจมากที่สุด ผู้เขียนขอเลือกเฉพาะตัวดำเนินการที่จำง่ายและใช้งานบ่อยมาแนะนำ

ตัวดำเนินการ

เครื่องหมาย “……” การใช้เครื่องหมายคำพูด คือค้นหากลุ่มคำในเครื่องหมายคำพูดเท่านั้น ไม่แยกคำค้นหา เช่น “สหกรณ์นอกภาคการเกษตร”

+ vs and & or คือ รวมคำค้นหา ทั้งคำหน้าและคำหลัง เช่น ไอแพด+แท็บเล็ต

– คือการยกเว้น หรือไม่ต้องการ เครื่องหมาย – อยู่หน้าคำไหน คือไม่เอาผลการสืบค้นคำนั้น เช่น มะเร็ง –เต้านม หมายความว่า ต้องการผลการสืบค้นของมะเร็ง แต่ไม่ต้องการมะเร็งเต้านม

* เครื่องหมายแทนที่คำ เช่น กระทรวง* ผลการสืบค้นที่ขึ้นต้นว่ากระทรวง จะปรากฏผลการสืบค้นทั้งหมด

เทคนิคการใช้คำ

filetype คือการเลือกผลการสืบค้นประเภทไฟล์ เช่น คู่มือการตลาด filetype:pdf ต้องการผลการสืบค้นเฉพาะไฟล์ PDF หรือจะเป็นไฟล์อื่นก็ได้ เช่น docs, ppt และ xls  

site:ชื่อเว็บไซต์ กำหนดนามสกุลของเว็บไซต์ที่ต้องการ เช่น ให้คำว่ากุหลาบอยู่ในสถานศึกษา ให้ใส่คำค้นว่า กุหลาบ site:ac.th นามสกุลเว็บไซต์ ac.th หมายถึงเว็บไซต์สถาบันการศึกษา หรือเว็บไซต์อื่นๆ เช่น .org / .or.th / .co.th เป็นต้น

Define: การหาคำนิยาม เช่น define:algorithm และมีการออกเสียงที่ถูกต้องด้วย

สูตรการค้น

ตัวเลข..ตัวเลข การค้นตัวเลขระหว่าง เช่น ต้องการหาราคากล้องถ่ายรูป ระหว่าง 20000-500000 ให้ใส่คำค้นว่า กล้องถ่ายรูป 20000..50000

แปลงหน่วย ความยาว/ระยะทาง เช่น meter ,centimeter ,millimeter, feet, kilometer, mile ฯลฯ หรือ น้ำหนัก เช่น gram, milligram, kilogram, pound ฯลฯ ซึ่งสามารถพิมพ์แปลงหน่วยได้ทันที เช่น 10 mile in kilometers หรือ 10 กิโลกรัมกี่ปอนด์

ตารางแข่งขันการกีฬา เช่น Premier league, NBA เป็นต้น

เทียบสกุลเงิน โดยพิมพ์หน่วยเงินต่างๆ ที่ต้องการข้อมูล พิมพ์ภาษาไทยได้ เช่น ดอลลาร์สิงคโปร์

Calories หาค่าแคลอรี่ในอาหาร เช่น calories in rice 1 cup หรือ แคลอรี่ ไก่ย่าง 1 ชิ้น

สภาพอากาศ สามารถพิมพ์คำว่า สภาพอากาศ เพื่อทราบอุณหภูมิ โอกาสฝนตกได้

พระอาทิตย์ขึ้น-พระอาทิตย์ตก สามารถพิมพ์ อาทิตย์ขึ้น ตามด้วยเมือง เช่น อาทิตย์ขึ้น โขงเจียม

แสดงเวลาที่ต่างกัน ณ ปัจจุบัน ระหว่างเมือง เช่น Time difference Thai and England หรือ เวลาไทยกับญี่ปุ่น

ใช้ + – x ÷ ในช่องคำค้น เพื่อใช้เป็นเครื่องคิดเลขได้

การค้นหาจากรูปภาพ กรณีที่ไม่ทราบชื่อ ไม่สามารถพิมพ์คำค้นได้ ให้ใช้รูปภาพในการค้น

Visits: 35

Comments

comments