จัดการกับพื้นที่ว่างอย่างไรให้สร้างสรรค์

พื้นที่ว่าง หมายถึง บริเวณว่างโดยรอบวัตถุ (Object) เรียกว่า พื้นที่ว่างทางลบ (Negative Space) และบริเวณว่างที่ตัวของวัตถุเรียกว่า พื้นที่ว่างทางบวก (Positive Space)
ในการออกแบบงานต่างๆ จะต้องคำนึงถึงช่วงระยะ ให้มีความสัมพันธ์กัน ในการออกแบบงานประเภท 2 มิติ จะต้องกำหนดกรอบพื้นที่ (Space Frame) เป็นรูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม หรือรูปร่างอิสระก่อน แล้วจึงจะสร้างรูปร่างรูปทรงตามที่ต้องการลงในกรอบพื้นที่อีกทีหนึ่ง

 พื้นที่ว่าง 3 มิติ พื้นที่ว่างชนิดนี้เกิดขึ้นจากผลของการวางตำแหน่ง และขนาดของรูปร่าง รูปร่างที่มีขนาดใหญ่วางอยู่ส่วนหน้าของกรอบพื้นที่ จะรู้สึกว่าอยู่ใกล้ รูปร่างที่เล็กกว่า และวางอยู่ส่วนบนของกรอบพื้นที่ จะรู้สึกว่าอยู่ไกล ความใกล้และไกลนี้คือระยะหรือความลึก ซึ่งเป็นลักษณะของมิติที่ 3 จะเห็นได้ว่า ระยะ-ความลึก (Distance-Depth) มีความเกี่ยวเนื่องกันกับพื้นที่

หลักการการใช้ ความสมดุล หรือ ดุลยภาพ (Balance) หมายถึง น้าหนักที่เท่ากัน ขององค์ประกอบ ไม่เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง
หลักการการใช้ ภาพซิลลูเอท Silhouette ทำให้ฉากหน้าดำทึบแสงและฉากหลังเป็นภาพสีสันสวยงาม

Die cut & Retouch with Adobe Photoshop. All that pictures from Google. …………………..

https://wallpapersden.com/fogy-orange-forest-wallpaper/2560×1080/https://www.xtrafondos.com/en/wallpaper/3800×2149/2996-magic-forest.html

https://www.google.com/search?q=landscape%20wallpaper&tbm=isch&tbs=isz:l&rlz=1C1CHBD_enTH823TH823&hl=th&sa=X&ved=0CAIQpwVqFwoTCPjR1e_Zj_YCFQAAAAAdAAAAABAC&biw=2543&bih=1329

https://www.wallpaperflare.com/structure-triangle-light-line-design-dark-3d-digital-art-wallpaper-yrig

Visits: 98

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.