ทุกคนคิดว่าในอนาคตห้องสมุดยังจำเป็นกันอยู่ไหมนะ?

       เมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กันอย่างมากมาย รวมไปถึงห้องสมุดจึงนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในห้องสมุดด้วย ทำให้ห้องสมุดกลายเป็นห้องสมุดสมัยใหม่และมีความทันสมัยและก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามามีบทบาทในห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น 

     ยิ่งในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ชัดว่า การที่เราได้ข้อมูลสารสนเทศนั้นง่าย เพื่อแค่ใช้ปลายนิ้วจิ้มหน้าจอ นั่นเป็นคำถามว่า ในอนาคตห้องสมุดเรายังคงจำเป็นอยู่ไหม ซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ebook ejournal เพื่อง่ายต่อการเข้่าถึง เพราะเราสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เพียงใช้แค่อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ เพียงเท่านี้เราก็สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้อย่างง่ายๆ 

    ห้องสมุดในอนาคต ไม่ใช่เพียงแค่ใช้หนังสือหรือตัวอาคารเท่านั้น แต่ห้องสมุดจะกลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้ง่ายๆ

    ห้องสมุดมีอุดมคติที่ว่า “เป็นแหล่งเข้าถึงสารสนเทศ มีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลและความรู้ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะในอนาคต หรือ ออนไลน์ ออฟไลน์ ห้องสมุดยังคงทำหน้าที่นี้อยู่”  

         เมื่อมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ยอมลดละ  ไม่ว่างองค์กรไหนๆ ก็มีการวางแผน เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วเราจะทำอย่างไรกับห้องสมุดในสถานการณ์เช่นนี้  

         เราจึงใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทภายในห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น โดยทุกอย่างจะรวมอยู่บนโลกอินเตอร์เน็ตมากขึ้น เพื่อทำให้สะดวกในการใช้งานมากขึ้น เมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว ทุกคนก็ไม่จำเป็นต้องเข้าห้องสมุด เพราะแค่มีอินเตอร์เน็ตก็สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ทันที อีกทั้งยังคงมี ebook ejounals ที่ตอบโจทยืคนรุ่นใหม่ ง่ายแค่ปลายนิ้วจิ้มจริงๆ 

       นอกจากนี้ ยังมีบริการ Book Delivery ที่ทำให้สะดวกสบาย นั่งสวยๆ รออยู่ที่บ้านก็ได้หนังสือไปอ่านแล้ว ห้องสมุดหลายที่ในตอนนี้ก็มักจะเป็นในรูปเดียวกัน เพราะห้องสมุดเองก็ต้องรับมือ และวิธีการนี้จะช่วยให้ห้องสมุดยังคงไปต่อได้ในสถาณการณ์นี้ 

       ถ้าถามว่าเราจะมีวิธีการปรับตัวหลังโควิด -19 อย่างไร  เราจำเป็นจะต้องมีวัคซีนที่จะเป็นตัวช่วยและป้องกันและลดการติดเชื้อโรคโควิด – 19 ถ้ายังมีการแพร่ระบาดอยู่แบบนี้อยู่เรื่อย ๆ เราจำเป็นต้องใช้วิถีแบบปรกติ คือ วิถีแบบ New Normal ใส่หน้ากาก ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างแบบนี้ต่อไป เพราะมันจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากโรคโควิด – 19

      หากพ้นจากวิกฤตโรคโควิด – 19 ได้ เราก็ต้องปฏิบัติตามแนวเดิม เหมือนที่ผ่านมา ไม่ต่างกันมากนัก แต่เนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในช่วงที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่ายังคงระบาดอยู่ ข้อมูลสารสนเทศ จึงเปลี่ยนไปอยู่บนออนไลน์มากขึ้น เ นอกจากจะทำให้สะดวกสบายในการใช้แล้ว เราไม่จำเป็นต้องเข้าห้องสมุดเลยก็ว่าได้

        ภายในอนาคต ห้องสมุดจึงกลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้มากขึ้น ไม่ใช่แค่อ่านเท่านั้น เป็นพื้นที่ในการพบปะและการมีความคิดสร้างสรรค์ และทุกอย่างจะอยู่ในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น บรรณารักษ์จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการดึงผู้คนมาเข้าใช้บริการ และใช้บริการทางไกล หรือบริการออนไลน์เพิ่มมากขึ้น

       อย่างไรก็ตาม ห้องสมุดไม่ใช่แค่สถานทีที่มีแค่หนังสือ แต่ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ทุกคนยังจำเป็นที่จะใช้ห้องสมุด เพราะห้องสมุดเป็นแหล่งพบปะ นอกจากจะได้สารสนเทศดีๆ แล้วห้องสมุดยัง ทำให้ได้รู้จักคนใหม่ๆ ที่บางครั้งอาจจะชอบอะไรเหมือนๆ กัน เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ใหม่ๆ นอกจากจะได้หนังสือดีๆ ไปอ่านแล้ว อาจจะทำให้เราพบกับมิตรภาพที่ดีได้อีกด้วย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hits: 195

Comments

comments