เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลบนระบบออนไลน์ การเข้าใช้งานข้อมูลและทำงานร่วมกันบนระบบออนไลน์ การกำหนดการใช้งานร่วมกันกับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติของ Google Drive

1. เนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูลฟรี

 • สำหรับบัญชีทั่วไปของ Google ให้เนื้อที่ในการจัดเก็บ 15 GB โดยจะรวมการทำงานใน 3 แอปพลิเคชัน คือ Google Drive, Gmail และ Google Photo
 • สำหรับองค์กรหรือหน่วยงานทางการศึกษาที่มีบัญชีเป็นของหน่วยงาน ได้เนื้อที่ไม่จำกัด

2. การจัดเก็บข้อมูล สามารถจัดเก็บข้อมูลไฟล์ได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสาร ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เสียง ฯลฯ

3. เข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายช่องทาง

4. สามารถแบ่งปันและทำงานร่วมกันกับบุคคลอื่นได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

หน้าจอการทำงานของ Google Drive

 • ตำแหน่งที่ 1 เมนูสำหรับการเพิ่มข้อมูลใน Google Drive
 • ตำแหน่งที่ 2 กลุ่มเมนูสำหรับการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ใน Google Drive
 • ตำแหน่งที่ 3 ส่วนของพื้นที่แสดงปริมาณเนื้อที่ในการใช้งานใน Google Drive
 • ตำแหน่งที่ 4 สำหรับพิมพ์ค้นหาข้อมูลใน Google Drive
 • ตำแหน่งที่ 5 กลุ่มของเครื่องมือในการทำงานกับไฟล์ข้อมูล
 • ตำแหน่งที่ 6 ส่วนของการแสดงไฟล์ข้อมูลที่ใช้งานล่าสุดเพื่อช่วยในการเข้าถึงด่วน
 • ตำแหน่งที่ 7 ส่วนของการแสดงข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บอยู่ใน Google Drive

วิธีการอัปโหลดไฟล์ข้อมูล

เปรียบเทียบการงานระหว่างGoogle Document กับ ชุดโปรแกรมใน MicroSoft Office

 • การทำงานเกี่ยวกับเอกสาร สามารแปลงไฟล์ไปมาได้ระหว่าง Google Docs กับ MicroSoft  Word
 • การทำงานเกี่ยวกับตารางคำนวณ สามารแปลงไฟล์ไปมาได้ระหว่าง Google Sheets กับ MicroSoft Excel
 • การทำงานเกี่ยวกับการนำเสนอ สามารแปลงไฟล์ไปมาได้ระหว่าง Google Slide กับ MicroSoft PowerPoint

ขั้นตอนการแชร์ข้อมูลเอกสาร

เริ่มต้นให้คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการแชร์จากนั้นคลิกเลือกเมนูแชร์ แล้วดำเนินการขั้นตอน ดังนี้

1. ป้อนชื่อหรือที่อยู่อีเมล… ของบุคคลที่ต้องการแชร์ให้ทำงานร่วมกัน
2. กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลที่ต้องการแชร์

 • แก้ไขได้ : ผู้ที่ได้รับการแชร์สามารถแก้ไขข้อมูลภายในไฟล์ได้
 • แสดงความคิดเห็นได้ : ผู้ที่ได้รับการแชร์สามารถแสดงความคิดเห็นได้
 • ดูได้ : ผู้ที่ได้รับการแชร์สามารถเข้ามาดูข้อมูลได้อย่างเดียว

3. ให้ลองดูด้านหลังไฟล์ที่มีการแชร์ร่วมกันจะมีสัญลักษณ์รูปคนปรากฎขึ้น

4. สามารถกดดูรายละเอียดและกิจกรรมต่าง ๆ ได้จากเมนูดูรายละเอียด

อ้างอิง

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:PKRU+PKRU002+2019/about

Hits: 28

Comments

comments