อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา ที่ใครๆ เรียกติดปากว่า 👉“ศูนย์บรรณฯ”เริ่มเปิดใช้เป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยย้ายมาจากอาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (คนรุ่นเก่าเรียกว่า D4) เป็นหนึ่งในอาคารที่มีพื้นที่การใช้สอยมากอาคารหนึ่งในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์บรรณสารฯ เป็นตึก 3 ชั้น ซึ่งแน่นอนว่าจะมีการจัดสรรพื้นที่ แบ่งซอยห้องเล็กห้องน้อยออกไปทุกชั้น ผู้ใช้บริการบางท่านก็ไม่เคยใช้งาน ไม่เคยใช้พื้นที่ จนนักศึกษาบางคนเรียกว่ามุมลึกลับ

🧐เรามาดูกันว่าคำว่ามุมลึกลับในที่นี้ จริงๆ แล้วลึกลับเพราะมีเรื่องสยองขวัญซ่อนอยู่? หรือลึกลับเพราะผู้ใช้บริการเข้าไม่ถึง ไม่รู้จักกันแน่…

👉งั้นเรามาทำความรู้จักมุมลึกลับ

เริ่มไปจากชั้น 1 ห้องถัดไปจากเคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 จัดเป็นห้องมินิสตูดิโอบันทึกการเรียนการสอน Online ฝั่งตรงข้ามเป็นศูนย์จัดเก็บเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ งานหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับผิดชอบดูแลพื้นที่ส่วนนี้ ส่วนลึกเข้าไปในชั้น 1 โซนห้องประชุมประเภทต่างๆ มี 📽โรงหนัง 72 ที่นั่ง ซึ่งจะเปิดให้บริการเป็นหมู่คณะตามระเบียบการใช้งาน ข้างห้องน้ำหลังห้องประชุมระเบียงบรรณ 1 มีทางออกสู่เทอเรซ Terrace ที่นั่งอ่านชิคๆ ชมวิวหลักล้าน รองรับการใช้พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 24 ชม. และสามารถขอใช้เป็นมุมจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มได้🥪 เมื่อมีการจัดประชุมที่ห้องประชุมระเบียงบรรณ 1-3

ห้องลิฟท์ ที่ทุกคนร้องว้าว! เมื่อแรกเห็น เพราะอาคารบรรณสารฯ เป็นอาคารใหญ่อาคารเดียวที่ติดตั้งลิฟท์โดยสาร เพื่อขนย้ายสัมภาระ ขนรถเข็นหนังสือไปจัดชั้นตาม Collection ต่างๆ แต่หลังจากมีการติดตั้งห้องลิฟท์ ณ อาคารไทยบุรี เพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ทุกคนก็เลิกแปลกใจกับห้องลิฟท์ที่ตึกบรรณสารฯ

ขึ้นไปยังชั้น 2 ศูนย์บรรณสารฯ มีห้องละหมาดชาย-หญิงบริการสำหรับนักศึกษามุสลิม และมีห้องประชุมระเบียงบรรณ 4 อยู่ในพื้นที่สำนักงาน ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นคณาจารย์และบุคลากร หากมาใหม่ จะเข้าใจว่าอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับห้องประชุมระเบียงรรณ 1-3 มีหลงกันบ่อย

ชั้นสูงสุดคือชั้น 3 ฝั่งกระจกโค้งที่เป็นพื้นพรม มีห้องลึกลับ 6 ห้อง เป็น Special collections ที่ส่วนงานหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้บริการแบบชั้นปิด มีห้องสรงและห้องรับรองเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ครั้งเสด็จเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ฯ 18-20 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ทีนี้รู้หรือยังว่า คำว่า👻 ลึกลับ จริงๆ แล้ว คือพื้นที่พิเศษ ต้องมีการติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าใช้บริการนั้นเอง ยกเว้น ห้องละหมาด

ไม่มีอะไรน่ากลัวแบบที่จินตนาการกัน

Visits: 17

Comments

comments