ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว..มาเรียนด้วยกันสิ

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเจ้าของรายวิชา UP002 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมที่กรุณาสร้างสรรค์บทเรียนออนไลน์นี้เผยแพร่แก่สาธารณชนให้ได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ ทบทวนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีเนื้อหาที่ทันสมัย ลำดับเรื่อง เข้าใจง่าย และชวนติดตาม

เมื่อเรียนรายวิชานี้แล้วเราก็สามารถนำประโยคบทสนทนาต่างๆ มาปรับใช้ในการทำงานและใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังหัวข้อที่จะนำเสนอในวันนี้ 2 ประเด็น เรื่องแรกเป็นการเชิญชวนเพื่อนให้ไปยังสถานที่ต่างๆ ส่วนเรื่องที่สองคือการบอกตําแหน่งของสถานที่

การเชิญชวนให้ไปยังสถานที่ต่าง ๆ

เมื่อเราต้องการสอบถามว่าคู่สนทนาของเราสนใจไปสถานที่สักสถานที่หนึ่งกับเราไหม เราสามารถใช้ประโยคว่า

Do you want to……with me?

Do you want to have some coffee with me? คุณสนใจไปดื่มกาแฟกับผมไหม

I’d love to. ผมอยากไปครับ

ส่วนการชักชวนคู่สนทนาไปยังสถานที่ต่างๆ มี 2 ระดับ คือ

  • แบบไม่เป็นทางการ เราอาจจะพูดว่า

How about going to….?

How about going to the library? ไปห้องสมุดกันไหม

How about going to the canteen? ไปโรงอาหารกันไหม

How about going to the Walailak Botanic Park? ไปอุทยานพฤกษศาสตร์กันไหม

That’s great. ผมยินดีจะไปมากๆ เลยล่ะ

  • แบบเป็นทางการ เราอาจจะพูดว่า

Would you like to go to the library with us? คุณต้องการไปห้องสมุดกับพวกผมไหมครับ

Would you like to go to the Walailak Botanic Park with me? คุณต้องการไปอุทยานพฤกษศาสตร์กับฉันไหมคะ

Would you like to have some coffee with us? คุณต้องการจะไปดื่มกาแฟด้วยกันหรือเปล่า?

การบอกตําแหน่งของสถานที่

สำหรับการบอกตําแหน่งของสถานที่อยู่ใกล้ อยู่ถัดจาก อยู่ตรงกันข้าม อยู่ระหว่าง อยู่ด้านหลัง อยู่ด้านหน้า เราสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ว่าอะไรบ้าง มาดูตัวอย่างกันค่ะ

  • ศูนย์อาหารอยู่ใกล้กับหอพักนักศึกษา เราสามารถพูดว่า The food center is next to the student dormitory.
  • ธนาคารอยู่ตรงกันข้ามไปรษณีย์ เราสามารถพูดว่า The bank is opposite the post office.
  • ลานจอดรถอยู่ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์กับห้องสมุด เราสามารถพูดว่า The car park is between the computer center and the library.
  • เคาน์เตอร์บริการยืมคืนอยู่ด้านหลังประตูห้องสมุด เราสามารถพูดว่า The circulation counter is behind the library door.
  • ร้านกาแฟ Terrace อยู่ด้านหน้าห้องสมุด เราสามารถพูดว่า The Terrace coffee shop is in front of the library.

จะสังเกตเห็นว่ามหาวิทยาลัยของเรามีเพื่อนชาวต่างชาติเยอะขึ้น ยามที่แดดร่มลมตกเกิดอยากจะชวนเพื่อนๆ ไปยังสถานที่สวยๆ บรรยากาศดีงาม เราก็มีความมั่นใจในการบอกตําแหน่งของสถานที่นั้น ๆ กันแล้วนะคะ

ก่อนจากกันขอฝากคำศัพท์เกี่ยวกับการบอกตำแหน่งที่ตั้ง ตามภาพนี้ค่ะ

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: รายวิชาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม / UP-MOOC – UP002

Views: 100

Comments

comments

You May Also Like