มีโอกาสได้เข้าร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเป็นพิธีกร” รุ่นที่ 1 วันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโดยส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยากรท่านหนึ่งได้กล่าวถึง Do & Don’t สำคัญในการพูดในที่สาธารณะ เช่น พฤติกรรม พูด “คำขยะ” ระหว่างการพูด ซึ่งส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพกับผู้พูดมากจริงๆ ได้แก่ “และก็, อ่า, อึ่ม, อันนี้, ไม่นี่ ฯลฯ” เป็นคำขยะที่พูดติดปากโดยไม่รู้ตัว และอาจทำให้ผู้ฟังรำคาญ หงุดหงิดได้ บางคนก็มีท้ายคำที่พูดจนชินปาก แต่ตัวเองก็ไม่รู้ตัว เช่น “เนอะ” วิธีแก้ไขคือ บันทึกวิดีโอหรือบันทึกเสียงขณะพูด จะได้รู้ว่ามีพฤติกรรมอย่างนั้นหรือเปล่า เพราะถ้าไม่แก้ไข ก็จะเป็นความเคยชินติดปาก และส่งผลต่อเนื้อหาที่พูด และกลายเป็นคนตลกไป ซึ่งเป็นผลลัพท์ที่เราไม่ต้องการเมื่อจำเป็นต้องออกไปพูดต่อหน้ากลุ่มคนจำนวนมาก

Visits: 120

Comments

comments