Categories: PDCA

ของฟรีก็มีในโลกนะ!

ของฟรีมีให้ใช้ แอพบน Google และ Line Nortify

เราสามารถสร้างระบบ ยืม-คืน จอง หรือการแจ้งเตือน ผ่านแอพบน Google และ Line Nortify ได้

         การดำเนินชีวิตในวิถีสมัยใหม่นั้น มีการเข้าถึงข้อมูลเทคโนโลยีได้อย่างง่ายดายและหลากหลาย ถือเป็นสิ่งจำเป็นไปแล้วในการใช้ชีวิตและการทำงาน เทคโนโลยีเหล่านี้ ช่วยอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน

และเรายังสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้ โดยอาศัยอุปกรณ์เครื่องมือใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน

หรือคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอทีต่างๆ นับได้ว่าแต่ละคนจะต้องมีใช้อย่างไดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะสมาร์ทโฟน

         ทีนี้เราจะมาดูหนึ่งในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีง่ายๆ ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ชีวิตและการทำงานของเรา โดยจะเป็นการออกแบบระบบ ยืม-คืน และการแจ้งเตือน อัตโนมัติ ในระบบสายงานที่ผู้เขียนปฎิบัติ

งานออกแบบกราฟิกและนิทรรศการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัลักษณ์ ได้เปิดให้บริการในการยืมอุปกรณ์นิทรรศการ “โรลอัพ” ซึ่งถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมในการขอใช้บริการจากหน่วยงาน ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ด้วยเพราะเป็นอุปกรณ์ที่ขนย้ายได้สะดวก ง่ายต่อการติดตั้งและจัดวาง จึงทำให้มีการขอใช้บริการยืมอุปกรณ์โรลอัพอยู่เสมอ

         การขอยืมอุปกรณ์โรลอัพนั้น ทางงานออกแบบกราฟิกฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้ขอใช้บริการสามารถเขียนแบบฟอร์ม ยืม-คืน อุปกรณ์งานออกแบบกราฟิกและนิทรรศการ โดยสามารถมาขอแบบฟอร์มที่งานออกแบบกราฟิกฯ หรือ ดาวโหลดเอกสารผ่านหน้าเว็บศูนย์บรรณสารฯ เมื่อเขียนแบบฟอร์มเสร็จก็ส่งผ่านมาทางงานสารบรรณและอำนวยการ โดยการให้บริการในลักษณะนี้เป็นระบบเขียนเอกสารที่ใช้มานานตั้งแต่เปิดให้บริการ

         เนื่องในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลเครือข่ายได้พัฒนามาอย่างก้าวกระโดด งานออกแบบกราฟิกและนิทรรศการได้มองเห็นช่องทางในการพัฒนาระบบ ยืม-คืน นี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ขอใช้บริการ ลดระยะเวลาการส่งเอกสาร และยังสามารถลดการใช้กระดาษเพื่อเข้าสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมโลก

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติงานของการเขียนแบบฟอร์มการขอใช้บริการส่งผ่านระบบสารบรรณฯ จาก 1-2 วัน เป็น ส่งทันที เมื่อกดส่งแบบฟอร์มผ่านระบบ   เพื่อลดงบประมาณค่าใช้จ่ายขององค์กร โดยการลดการใช้กระดาษ เพื่อออกแบบกระบวนการปฎิบัติงาน ระบบ ยืม-คืน อุปกรณ์โรลอัพ ของงานออกแบบกราฟิกและนิทรรศการ โดยมีลำดับกระบวนการดังนี้

การออกแบบระบบนี้ โดยการเขียนโค้ดแอพสคริป เพื่อให้ระบบ เชื่อมต่อกันและทำการแจ้งเตือน ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในการใช้งาน และที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อมีตัวอย่างให้ดูแล้ว ที่นี้เรามาลองดูกันว่าจะใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ในชีวิตประจำวันในเรื่องไดบ้าง คิดว่าบทความนี้น่าจะจุดประกายไอเดียให้ท่านนำไปใช้ประโยชน์ได้

Views: 38

Comments

comments

You May Also Like