การขยายเสียง การประกาศสาธารณะ ระบบเสียงประกาศ หรือ Public Address System (PA System) คือระบบที่ขยายและกระจายเสียงที่เป็นสัญญาณไฟฟ้า เช่น จากไมโครโฟน เข้าสู่เครื่องขยายเสียง ไปออกที่ลำโพง ซึ่งใช้เพื่อให้บุคคลสามารถพูด หรือสื่อสารในที่สาธารณะได้ ระบบเสียงประกาศสาธารณะมักใช้ตั้งแต่สถานที่ขนาดเล็ก เช่น ลานกลางแจ้ง หอประชุม และร้านค้า ร้านอาหาร และรวมไปถึงภายในอาคารและสถานที่สาธารณะต่างๆ  ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลไปยังกลุ่มคนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร การเตือนภัย เล่นดนตรีสดหรือการบันทึกเสียง ซึ่งระบบเสียงประกาศสาธารณะโดยทั่วไปจะขยายสัญญาณเสียงให้อยู่ในระดับความดังที่เพียงพอในการสื่อความได้

ประเภทของเครื่องขยายเสียงที่นิยมใช้งานในปัจจุบัน

1.โทรโข่ง นิยมใช้ในงานที่มีคนไม่เกิน 20 คน หรือในสถานที่ไม่มีไฟฟ้า ยกตัวอย่างเช่น ประชุมกลุ่มลูกเสือ หรือกิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ

2. เครื่องขยายเสียงแบบหูหิ้ว เหมาะสำหรับใช้ในงานที่อยู่ในห้องประชุมมีผู้ฟังไม่เกิน 30 คน ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดและกำลังขยายของเครื่องซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกัน โดยที่อาจจะมีไฟฟ้า หรือใช้ชนิดที่มีแบตเตอรี่ภายในก็ได้ ซึ่งคุณภาพเสียงที่ได้จะดีกว่าใช้โทรโข่ง

3. ชุดเครื่องขยายเสียงเอนกประสงค์ เป็นเครื่องขยายเสียงขนาดเล็กที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้สะดวก ไม่จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการควบคุมเครื่อง เหมาะสำหรับใช้ในงานประชุม แถลงข่าว งานดนตรีโฟล์คซอง ที่มีเครื่องดนตรี ไม่เกิน 3 ชิ้น และมีผู้ฟังไม่เกิน 50 คน และเหมาะกับงานที่ต้องเคลื่อนย้ายบ่อย ๆ โดยใช้คนทำงานเพียงคนเดียวได้

4. ชุดเครื่องขยายเสียงขนาดกลาง เป็นเครื่องขยายเสียงที่ใช้สำหรับงานประชุม สัมมนาขนาดใหญ่ที่มีคนมากกว่า 100 คนขึ้นไป และมีการแสดงดนตรี มีเครื่องดนตรีเต็มวง หรืองานที่ต้องการคุณภาพเสียง ดิสโก้ หรือมินิคอนเสิร์ต

5. ชุดเครื่องขยายเสียงขนาดใหญ่ เป็นชุดที่ออกแบบมาสำหรับงานประชุม สัมมนาขนาดใหญ่ที่มีคนเข้าร่วมงาน ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป หรือขึ้นกับพื้นที่ในห้องโถงสำหรับแสดงคอนเสิร์ท หรือลานกลางแจ้งที่มีพื้นที่ให้คนเข้าร่วมครั้งละหลายพันคนขึ้นไป ซึ่งเป็นระบบที่ต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค มาควบคุมดูแลโดยเฉพาะ ซึ่งจำเป็นที่ต้องคนจัดงานคอยบริหารจัดการตลอดเวลาการทำงาน

กล่าวโดยสรุป หากว่ามนุษย์เราเพียงต้องการแค่สื่อสาร และมีผู้ที่เต็มใจ ตั้งใจรับฟังแล้ว อุปกรณ์ข้างต้นก็เป็นแค่เครื่องทุ่นแรง เครื่องอำนวยความสะดวกชิ้นหนึ่งเท่านั้น…

Visits: 56

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *