Categories: PDCA Smart Classroom

การตรวจสอบหมายเลขไอพีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ผ่าน Application IP Manager

ห้องประชุมอาคารวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยุคแบบระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆใช้ระบบอนาล๊อกเป็นส่วนใหญ่แต่ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีใด้พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดทำให้อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆก็ก้าวสู่เทคโนโนยี ดิจิตอลทั้งหมดเปลี่ยนเสมือนมีคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กในอุปกรณ์ทุกตัวโดยที่มีไอพีแอดเดรสสามารถควบคุมอุปกรณ์ผ่านทางไกลโดยใช้หมายเลขไอพีในการควบคุมโดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าไปปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ต่างภายในห้องแล้วทำไห้นายช่างเทคนิกสามารถควบคุมสั่งงานได้ทั้งระบบภาะและระบบเสียงผ่านทางไอพี โปรโตคอลได้

รูปตัวอย่างควบคุมระบบเสียงผ่านไอพี

เนื่องจากประสบปัญหาบ่อยในการเข้าไปควบคุมผู้ใช้งานลืมหมาบเลขไอพีและจำไอพีไม่ได้จนต้องโทรหาผู้คุมงานติดตั้งระบบในการเก็บฐานข้อมูลไอพีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์บางทีผู้คุมงานลาบ้างมือถือโทรไม่ติดบ้างดังนั้นทางผู้จัดทำได้สร้าง Application IP manager จากโปรแกรม อาษา เฟรมเวร์คติดตั้งในมือถือระบบปฎิบัติการแอนรอยด์เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่นานช่างเทคนิกผู้ใช้งานสามารถใช้มือถือในการควบคุมดูหมายเลขไอพีได้อย่างง่ายดายแม้จะไม่มีระบบอินเตอร์เน็ตก็สามารถทราบหมายเลขไอพีห้องประชุมอาคารวิชาการได้ทุกห้องประชุม

รูปตัวอย่าง Application IP manager

รูปตัวอย่างหมายเลขไอพีห้องประชุมต่างๆอาคารวิชาการ1

รูปตัวอย่างหมายเลขไอพีห้องประชุมต่างๆอาคารวิชาการ3

ผู้จัดทำหวังว่านายช่างเทคนิกทุกท่านสามารถทราบหมายเลขไอพีโดยง่ายและสามารถลดขั้นตอนการเดินทางไปหน้างานสามารถสั่งงานให้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สามารถควบคุมทางไกลได้โดยง่ายดายสามารถดูภาพในห้องประชุมผ่านวงจรปิดได้โดยใช้หมายเลขไอพีในฐานข้อมูลนี้ทั้งหมดเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานได้มากยิ่งขึ้นลดการเดินทางความเหนื่อยล้าในการออกไป service หน้างานใด้มากขึ้น

Views: 47

Comments

comments

You May Also Like