การออกแบบ การนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์ : มหาวิทยาสงขลานครินทร์ : สรุปเนื้อหา รายวิชาใน ThaiMOOC

การออกแบบหากไม่ใช่ผู้เรียนมาในสายกราฟิกอาจมองว่ายาก แต่ในรายวิชานี้ การออกแบบ การนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นรายวิชาที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้นได้นำเสนอบทเรียนการออกแบบที่ทุกคนสามารถทำได้ โดยการนำเสนองานผ่านโปรแกรมที่เราคุ้นเคยกันดีคือ Microsoft Powerpoint ซึ่งมีคุณสมบัติที่หลากหลายที่เราอาจจะคาดไม่ถึง

ในบทเรียนได้ปูพื้นฐานการทำงานในโปรแกรมดังกล่าว ตั้งแต่ให้เราเรียนรู้ในความหมายของการออกแบบจนถึงการทำวีดิโอ Animation แบบมืออาชีพโดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้

บทที่ 1| ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย
บทที่ 2| ทำความรู้จัก PowerPoint ให้มากขึ้น
บทที่ 3| การออกแบบงานนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ที่ทันสมัย
บทที่ 4| การออกแบบการนำเสนอในรูปแบบ Animation
บทที่ 5| การออกแบบวิดีโอนำเสนอผลงานโดยใช้ PowerPoint

โดยเฉพาะในช่วงการทำบทเรียนการออกแบบการนำเสนอในรูปแบบ Animation นั้นมีบทเรียนที่น่าสนใจคือ

ตอนที่ 1| การสร้างข้อความในรูปแบบ Animation

ตอนที่ 2 | การสร้าง Chart ในรูปแบบ Animation

ตอนที่ 3 | การออกแบบ Portfolio Motion Graphic

และรวมทั้ง การออกแบบวีดิโอจากภาพนิ่ง การ Export ไฟล์วีดิโอเพื่อนำไปใช้งาน

แนะนำให้เรียนครับ

Visits: 12

Comments

comments