• การตรวจสอบหนี้สินของงานยืม-คืนฝ่ายโสตฯทัศนูปกรณ์ยังใช้เอกสารทั้งหมดในการตรวจสอบ ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน
  • จึงได้พัฒนา App Script เพื่อตรวจสอบหนี้สินและข้อผูกพันพนักงานของงานยืมคืนฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ในรูปแบบ Application ติดตั้งในโทรศัพท์มือถือ Android และ App Web บนBrowser ในระบบคอมพิวเตอร์ สามารถนำไปใช้ให้กับช่างงานบริการโสตฯและงานธุรการได้
  • การเลือกกระบวนการ การพัฒนา App Script เพื่อตรวจสอบหนี้สินและข้อผูกพันพนักงานของงานยืมคืนฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อมาปรับปรุงการใช้ระบบในการทำงานแทนเอกสารแบบเดิมๆ เพื่อลดข้อผิดพลาด และให้งานตรวจสอบหนี้สินและข้อผูกพันของงานยืมคืนฝ่ายโสตฯเกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น

ตัวอย่างฟอร์ม การค้นหารายชื่อพนักงานที่ค้างทรัพย์สินงานบริการโสตทัศนูปกรณ์

ตัวอย่างฟอร์ม การบันทึกเพิ่มข้อมูล รายชื่อพนักงานยืมคืนงานบริการโสตทัศนูปกรณ์

ตัวอย่างฟอร์ม การคีย์ข้อมูลค้นหารายชื่อพนักงานยืมคืนที่ค้างทรัพย์สินงานบริการโสตทัศนูปกรณ์

ตัวอย่างการเก็บฐานข้อมูลใน Google Sheet งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

Visits: 62

Comments

comments