การบริการด้วยใจ❤ สู่ความประทับใจของลูกค้า

การบริการคืออะไร?

การบริการคือ การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในขณะที่ลูกค้ามาใช้บริการ การบริการด้วยใจจะแตกต่างจากการบริการทั่วไป โดยสามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี เป็นการบริการใช้เวลาน้อยที่สุดแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุด อันจะนำไปสู่การสร้างความประทับใจได้เปรียบจากคู่แข่งขัน

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานบริการที่ควรมี

  • มีใจรักในงานบริการ เป็นข้อที่ควรคำนึงถึงมากสุด คือมีจิตใจในการบริการที่ดี มีความกระตือรือร้นที่จะให้บริการ
  • สามารถควบคุมอารมณ์ แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกส่วนตัวได้ดี
  • ยิ้มแย้มแจ่มใส มีอัธยาศัยดี
  • มีบุคลิกภาพดี 
  • มีความรู้ความสามารถในงานบริการ 
  • สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการนำไปสู่การบริการที่ดีเลิศ

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานบริการด้วยใจ จะเป็นผู้ที่ส่งเสริมให้องค์กรมีความก้าวหน้า การพัฒนาเทคนิคการบริการด้วยการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรจะให้ความสำคัญกับภาพพจน์ขององค์กร ความซื่อสัตย์ของลูกค้า และความพึงพอใจของลูกค้า อันเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้านั่นเอง

ลักษณะของการบริการที่เป็นเลิศ

🌼เป็นการให้บริการด้วยใจ

🌼เป็นการบริการที่สร้างความได้เปรียบจากคู่แข่งขัน

🌼เป็นการบริการที่ใช้เวลาน้อยที่สุดแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

หลักสำคัญในการทำให้ลูกค้าประทับใจ

🌼ความน่าเชื่อถือ เกิดจากบุคลิกและความสามารถ
🌼ความเป็นรูปธรรม คือลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็นถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงสภาพแวดล้อม
🌼การตอบสนองให้ทันเวลา รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ

“ลูกค้าคือ หุ้นส่วนระยะยาว การบริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจเป็นงานที่ไม่มีวันสิ้นสุด เป็นงานที่ต้องปรับปรุงคุณภาพอยู่เสมอ”

การบริการด้วยใจ❤ สู่ความประทับใจ

Views: 45

Comments

comments

You May Also Like