ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาร่วมกับ บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด จัดอบรมความปลอดภัยและการเป็นพลเมืองในโลกดิจิทัล

           เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดอบรมร่วมกับ บริษัท ดิ เอส เคิร์ฟโดยดร. ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ (Google Cloud Partner – Specialisation Education) ภายใต้โครงการ Google Samart Skill ได้จัดการอบรมภายใต้หัวข้อ

  1. ความปลอดภัยและการเป็นพลเมืองในโลกดิจิทัลด้วย Be Internet Awesome
  2.  การลดความเหลื่อมล้ำทางการเข้าถึงด้วยอุปกรณ์รุ่นเก่าที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่ด้วย Chrome Os Flex
  3. การพัฒนาสร้างแอปพลิเคชั่นแบบโดยไม่ต้องใช้โค๊ด (No-Code) ด้วย Google AppSheet
  4. แนวทางการบริหารระบบข้อมูลอัจริยะบนคราวด์ด้วย Google Data Studio (Looker Studio)