Tag: UseClark

อ่านเร็ว เข้าใจ ไม่มีวันลืม

อ่านเร็ว เข้าใจ ไม่มีวันลืม เป็นหนังสืออีก 1 เล่มที่จะช่วยเราให้มี เคล็ดลับการอ่าน หากเรากำลังจะซึมซับข้อมูลใหม่ๆเราจะทำอย่างไรดี เพื่อให้มีประสิทธิภาพจะทำอย่างไรให้จดจำข้อมูลได้เป็นอย่างดี

Back To Top
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์