Tag: โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า  ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่เป็นเป็นคนอ่อนแอ คิดมาก หรือเป็นคนไม่สู้ปัญหา เอาแต่ท้อแท้ ซึมเซา แต่ที่เขาเป็นนั้นเป็นเพราะตัวโรค กล่าวได้ว่าถ้าได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม โรคก็จะทุเลาลง เขาก็จะกลับมาเป็นผู้ทีจิตใจแจ่มใส พร้อมจะทำกิจวัตรต่างๆ ดังเดิม
ผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก การเปลี่ยนแปลงหลักๆ จะเป็นในด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรม ร่วมกับอาการทางร่างกายต่างๆ ดังจะได้กล่าวต่อไป

ซึมเศร้า

“ซึมเศร้า” ในวันที่ใครก็เศร้าได้ สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงชีวิตของคนเรา แต่เป็นเพียงการเจ็บป่วยอย่างหนึ่งเกิดขึ้นได้โดยมีสาเหตุไม่มีสาเหตุใด ๆ และสามารถรักษาหายได้ เราขอแนะนำ ” 6 หนังสือและบทความเรื่องโรคซึมเศร้า” ที่เราต้องอ่าน เพื่อเข้าใจตัวเองและคนอื่น

ไม่ได้ขี้เกียจแค่กำลังชาร์จพลัง

เวลาไม่อยากทำอะไรก็มีการไม่ทำอะไรนี่ละช่วยได้ การหมดสนุกกับทุกสิ่ง รำคาญใจกับทุกอย่าง ทั้งที่อกไหม้ไส้ขม แต่กลับต้องฝืนยิ้มทำหน้าชื่น หัวใจกระวนกระวายขณะที่ร่างกายนิ่งเฉย เป็นทุกข์กับอนาคตจนนอนไม่หลับ ร่ำร่ำอยากยกเลิกนัดเมื่อใกล้ถึงวันนัด ทำไมฉันถึงเป็นแบบนี้

Back To Top
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์