Tag: อ่านให้เก่ง

หัวไม่ดีก็เรียนดีได้ — 11 เคล็ดลับการเรียนดี

หัวไม่ดีก็เรียนได้ เคล็ดลับการเรียนดี จะเปลี่ยนความคิดเรา หากเราสอบได้คะแนนน้อย เรียนไม่เก่ง อ่านหนังสือไม่รู้เรื่อง ยิ่งเรียนยิ่งไม่เข้าใจ ตั้งใจเรียนแล้วแต่คะแนนก็ไม่ดีขึ้น สงสัยตัวเองจะเป็นคนหัวไม่ดีแน่ๆ อย่าเพิ่งคิดแบบนั้น

Back To Top
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์