Tag: อุทยานพฤกษศาสตร์

ปั่นจักรยาน อย่างไรเรียกว่าความสุข

ปั่นจักรยาน ถือเป็นกิจกรรมที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้ไม่แบ่งวัย อายุ ทักษะ ฐานะหรืออาชีพ เพราะไม่ว่าจะปั่นเองถึงแม้จะไม่เป็นมาก่อน ฝึกได้ไม่นานก็สามารถตามเพื่อนได้ หรือไม่ก็ไปให้กำลังเพื่อนปั่น ไปมีส่วนร่วมเป็นคนเปิดงาน เป็นช่างภาพ เป็นกองเชียร์ หรืออะไรได้ทุกบทบาท แต่ยังแฝงนัยยะมากมายอยู่ในกิจกรรมนี้

29 ปีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : 29 ชื่อเรียก

29 มีนาคม 2564 ครบรอบสถาปนา 29 ปี ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มี 29 ชื่อเรียกที่มีที่มาอย่างไร มารู้จักกัน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับการแต่งเติมสีสัน : การเปลี่ยนแปลง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับการแต่งเติมสีสัน การเปล่ี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เกิดขึ้นหลายด้าน จากมหาวิทยาลัยเล็ก ๆ แต่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่มากกว่า 9,000 ไร่ และในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นปีแห่งการครบรอบการสถาปนาปีที่ 29

Back To Top