Tag: สวีเดน

LAGOM : ความพอดีนี่แหละดีสุด

ความสุข แบบลากอม ไม่มากไม่น้อยเกินไปในแบบลากอม ปรัชญาการใช้ชีวิตของสวีเดน ความสุข แบบ LAGOM หรือ ลากอม คือ “ความพอดี” เป็นปรัชญาการใช้ชีวิตของชาวสวีเดน

Back To Top
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์