Tag: รักการอ่าน

แค่อ่านหนังสือถูกวิธีก็เป็นคนหัวดีได้

แค่อ่านหนังสือถูกวิธีก็เป็นคนหัวดีได้ ช่วยได้หากเราอ่านหนังสือไม่ร้เรื่อง ยิ่งอ่านยิ่งไม่เข้าใจ

หลากเรื่องในชีวิตของชายที่รักหนังสือ

เรื่องไม่ดีทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการทำอะไรผิดที่ผิดเวลา ส่วนเรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้นก็เป็นผลมาจากการทำอะไรถูกที่ถูกเวลานี่แหละ

Back To Top