Tag: บุหงาบาติก

9 นวนิยายซีรีส์ผ้า : ซึมซับวัฒนธรรมหลากผืนผ้าผ่านงานเขียนของพงศกร

ผืนผ้าโบราณที่มีอายุยืนยาวล้วนต่างเจ้าของ ต่างวัฒนธรรม มีความสวยงามและทรงคุณค่าทั้งลวดลายและสีสันทั้งนั้น และยังแฝงด้วยเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจ

Back To Top
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์