Tag: น้ำใจ

ปันสุขจากการอ่าน

สัญลักษณ์แห่งการให้และการแบ่งปัน ตู้ปันสุข“หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน”พอดี แบ่งปันThe Pantry of Sharing“พ่อแม่ปั้นให้ปันสุข”การให้ สุขกายและใจกระเพื่อมสังคมทำดีการมาร่วมกันทำให้การช่วยมันใหญ่ขึ้นสามารถสร้างแรงกระเพื่อมส่งต่อการให้ได้เยอะขึ้นกว่าแยกกันทำแรงส่งการให้ดีเสมอสิ่งที่พวกเราทำและทุกๆ คนพร้อมช่วยเหลือกัน พร้อมเอามาแบ่งปัน สิ่งนี้เลยเหมือนแรงชุ่มชื่นในสังคมรู้สึกว่าสังคมไทยรอดอยู่ได้เพราะเรารู้จักกับการให้” ทำไปอย่างได้ท้อแบบดสอบใจวิกฤตครั้งนี้เป็นวิกฤตทดสอบจิตใจ ซึ่งจะผ่านไป ขอเพียงคนไทยรู้จักการให้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อดทนอีกนิดครับเดี๋ยวเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน” เราต้องรอด Previous Next โครงการตู้ปันสุข กลุ่มจิตอาสา จัดโครงการ THE PANTRY OF SHARING ตู้ปันสุข ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 หลังจากมีกลุ่มจิตอาสา ในนามกลุ่มอิฐน้อย จัดตั้งโครงการ THE PANTRY OF SHARING ตู้ปันสุข “หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน” มีแนวคิดมาจาก โครงการ Free Pantry ของต่างประเทศ โดยนำมาประยุกต์ใช้ในสภาวะวิกฤติ COVID-19 ในประเทศไทย มีจำนวนตู้ปันสุขในกรุงเทพฯทั้งหมด 5 ตู้  โดยตุ้ที่ 1 อยู่ที่ซอยสุขุมวิท 71 ตู้ที่ […]

Back To Top
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์