Tag: นครศรีธรรมราช

อ่างเก็บน้ำคลอง กะทูน : สวิสต์เซอร์แลนด์แดนใต้

ชวนสำรวจ ท่องเที่ยว และย้อนอดีตสวิสต์เซอร์แลนด์แดนใต้ อ่างเก็บน้ำกะทูน ณ พิปูน นครศรีธรรมราช พร้อมเรียนรู้อดีตที่ยังจำฝังใจของผู้คน

นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช : ผู้ร่วมสร้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช : ผู้ร่วมสร้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในช่วง 10 ปีแรก มีมุมมองและข้อคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยในรอบ30 ปีอย่างไร

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  นครศรีธรรมราช

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ เป็นประเพณีที่เก่าแก่และสำคัญของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช และมีมาช้านาน และปัจจุบันยังคงสืบสานประเพณีนี้อย่างเหนียวแน่น

ห้องสมุดโรงเรียน : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง

ห้องสมุดโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง เป็นห้องสมุดเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่เชิงเขาโรงเรียนบ้านเขาวัง ตั้งอยู่ที่ ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเพณี สารทเดือนสิบ ที่นครศรีธรรมราช

ประเพณีสารทเดือนสิบ สารทเดือนสิบ เป็นประเพณีอันเก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ และมีการสืบทอดกันมาตั้งโบราณกาลของจังหวัดนครศรีธรรมราช และปัจจุบันก็ยังคงสืบสานประเพณีนีัอยู่อย่างต่อเนื่อง

Back To Top
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์