Tag: ทูนหัวของบ่าว

7 หนังสือที่ทาสแมวทั้งหลายควรได้อ่าน

ชวนอ่าน 7 หนังสือที่ทาสแมวทั้งหลายควรได้อ่าน
และวันนี้วันสำคัญของทาสแมวทั้งหลาย
8 สิงหาคม 2563 วันแมวโลก วันนี้มีขึ้นครั้งแรกในปี 2002 โดยกองทุนสวัสดิภาพสัตว์ระหว่างประเทศ (IFAW) เพื่อทำให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหาที่แมวเหมียวเพื่อนแสนดีของมนุษย์ต้องพบเจอ โดยเฉพาะการถูกทิ้งขว้างจากเจ้าของที่ไม่มีความรับผิดชอบ
ดังนั้น ในวันนี้และวันอื่น ๆ เรามารักและดูแลแมว ๆ ทั้งหลายกันเถอะ
7 หนังสือที่ทาสแมวทั้งหลายควรได้อ่าน เราอ่าน เพื่อจะได้รักและเข้่าใจเขามากขึ้น

Back To Top
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์