Tag: จดโน๊ต

จดโน้ตแบบนี้สมองชอบจัง

ทำไมเราต้องจดโน้ต คำตอบก็คือเราต้องจดโน้ตที่ทำให้ จำได้ทันที อ่านแล้วจำได้ทันทีนอกจากจะทำให้คิดไอดีใหม่ ๆได้ง่ายแล้วเรายังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Back To Top
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์