Tag: คนไข้

เพราะนี่คือสิ่งที่ (นักจิตวิทยา) ไม่เคยบอก

เพราะนี่คือสิ่งที่ (นักจิตวิทยา) ไม่เคยบอก MAYBE YOU SHOULD TALK TO SOMEONE “บางครั้งผู้ที่ไม่ได้ไปพบนักบำบัดหรือนักจิตวิทยาอาจมีอาการหนักกว่าผู้ที่ไปพบนักบำบัดก็เป็นได้ เพราะเราทุกคนล้วนมีปัญหา และมีปมซ่อนอยู่ภายในใจเสมอ สิ่งนี้เองที่ทำให้บางช่วงชีวิตของเราเกิดสะดุดล้มลง หรือทำสิ่งใดผิดพลาดไป แต่ถ้าหากเรารู้ทันมันและได้คลายปมก่อนจะสายเกินไป ไม่ว่าจะเป็นความไม่เข้าใจในตัวเองหรือผู้อื่นก็ตาม จะทำให้เราได้กลับมามีชีวิตที่มีความสุขอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอน” หนังสือ “เพราะนี่คือสิ่งที่ (นักจิตวิทยา) ไม่เคยบอก” หรือ Maybe You Should Talk to Someone   ทำไมเราจะต้องอ่านเล่มนี้ ผู้เขียนเล่าวิธีการ ประสบการณ์ มุมมองและเหตุการณ์ที่เจอจากคนไข้ของเธอ รวมถึงประสบการณ์ของตัวเองเมื่อเจอปัญหาที่ต้องอาศัยการบำบัดจากนักบำบัดเหมือนกัน และต้องทำการบำบัดคนอื่นไปด้วย เล่าสลับไปมา พร้อมกับให้ข้อคิดแทรกอยู่ให้คนอื่นได้ขบคิดจากคนไข้ของเธอ ผู้เขียนเล่าเรื่องราวต่อเนื่อง รวม 4 บท 58 เรื่อง เล่าเรื่องราวของตัวเอง และของคนไข้ สลับกันไปพร้อม ๆ กับได้แทรกข้อคิด แนวคิด มุมมอง และชื่อเรื่องคือคำอธิบายเรื่องราวของตอนนั้นๆ     ข้อคิดจากเนื้อหา “เพราะนี่คือสิ่งที่ (นักจิตวิทยา) ไม่เคยบอก ภาคหนึ่ง ไม่่มีอะไรน่าพึงปรารถนามากกว่าการหลุดพ้นจากทุกข์ […]

Back To Top
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์