Tag: ของขวัญ

ห่อของขวัญ : ทำด้วยรักให้ด้วยใจ

ห่อของขวัญ ที่ทำด้วยรักให้ด้วยใจ นั้น ถือเป็นสิ่งพิเศษที่มอบให้กันและกันในโอกาสต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่ วันเกิด ขึ้นบ้านใหม่ แสดงความยินดีในการจบการศึกษา เป็น ต้น ของขวัญถือเป็นสิ่งแทนใจ แทนความรู้สึกจากผู้ให้สู่ผู้รับ ด้วยความรัก ความยินดี ความปรารถนาดีต่อผู้รับ

วาเลนไทน์ยุคโควิด : 10 ไอเดียแสดงความรักแบบ Social Distancing

วาเลนไทน์ยุคโควิด ที่ควรเว้นระยะห่าง เราก็มีกิจกรรมที่แสดงความสัมพันธ์ต่อกันได้หลายรูปแบบที่ทำให้ดีต่อใจทั้งสองฝ่าย ชวนอ่าน ร่วมแบ่งปัน 10 ไอเดียแสดงความรักต่อกันแบบ Social Distancing

Back To Top
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์