Tag: การคิด

5 ทักษะการคิดฉบับญี่ปุ่น

หนังสือ “5 ทักษะการคิดฉบับญี่ปุ่น ฉลาดแบบไม่ต้องพึ่งใคร” มา ชวนอ่าน ดูว่าอะไรคือความลับที่ทำให้คนญี่ปุ่นสามารถผงาดขึั้นมาอยู่แถวหน้าของโลกได้ เขามีอะไรจึงประสบผลสำเร็จได้ขนาดนี้ ต้องอ่านดู เรื่องนี้เป็นการเผยความลับที่จะทำให้เราหัวดีได้ โดยใช้เวลาไม่มาก แนะนำจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่บอกเล่าถึงหลักคิด กระบวนการและผลที่ได้อย่างละเอียด ที่เรา ๆ สามารถทำตามได้

Back To Top
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์