ชวนอ่าน

ชวนอ่าน

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา ใช้ประกอบเพื่อให้สามารถพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย

แบ่งปันกัน

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-123 ภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านและการเขียน

รายวิชา GEN64-123 ภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านและการเขียน ยเน้นการฝึก
ทักษะการอ่านบทความและฝึกทักษะงานเขียนต่าง ๆ

แบ่งปันกัน

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-122 ภาษาอังกฤษสำหรับการฟังและการพูด

รายวิชา GEN64-122 ภาษาอังกฤษสำหรับการฟังและการพูด เน้นการฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

แบ่งปันกัน

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ หรือภาษาอังกฤษ ว่า Philosophy, Ethics, and Critical Thinking

แบ่งปันกัน

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ หรือภาษาอังกฤษ ว่า Philosophy, Ethics, and Critical Thinking

แบ่งปันกัน

Stand-up Meeting : อีกหนึ่งแนวทางการสร้างทีมที่ดีให้องค์กร

Stand-up Meeting เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างทีมที่ดีให้องค์กร เพราะการประชุมของทุกวันเป็นการรับทราบ และได้แก้ปัญหาไปด้วยกันทุกวัน

แบ่งปันกัน

อ่างเก็บน้ำคลอง กะทูน : สวิสต์เซอร์แลนด์แดนใต้

ชวนสำรวจ ท่องเที่ยว และย้อนอดีตสวิสต์เซอร์แลนด์แดนใต้ อ่างเก็บน้ำกะทูน ณ พิปูน นครศรีธรรมราช พร้อมเรียนรู้อดีตที่ยังจำฝังใจของผู้คน

แบ่งปันกัน

นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช : ผู้ร่วมสร้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช : ผู้ร่วมสร้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในช่วง 10 ปีแรก มีมุมมองและข้อคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยในรอบ30 ปีอย่างไร

แบ่งปันกัน

ซึมเศร้า

“ซึมเศร้า” ในวันที่ใครก็เศร้าได้ สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงชีวิตของคนเรา แต่เป็นเพียงการเจ็บป่วยอย่างหนึ่งเกิดขึ้นได้โดยมีสาเหตุไม่มีสาเหตุใด ๆ และสามารถรักษาหายได้ เราขอแนะนำ ” 6 หนังสือและบทความเรื่องโรคซึมเศร้า” ที่เราต้องอ่าน เพื่อเข้าใจตัวเองและคนอื่น

แบ่งปันกัน

30 ปีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : 25 ปีในฐานข้อมูล Scopus

ผลงานในฐานข้อมูล Scopus ช่วง 25 ปีที่ผ่านมา ของอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีอะไรบ้าง อาจารย์ ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุลรวบรวมและัวิเคราะห์ให้

แบ่งปันกัน